Władze

 

Rektor

dr Bożena Piechowicz
e-mail: bpiechowicz@mazovia.edu.pl
tel. do Biura Rektora: (25) 633 30 32 w. 11 lub 86
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1-016
 
 
 
 
 
 
 

Prorektor

dr Andrzej Pietrych
e-mail: apietrych@mazovia.edu.pl
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1-030
 
 

DSC_0506
 
 
Kanclerz
mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 
e-mail: mszablowski@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 11 lub 86
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1 – 014
 
 
 
 
 
 
 
 
Grażyna Bednarczyk
 
 
 
Kwestor
mgr Grażyna Bednarczyk
e-mial: gbednarczyk@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 46
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 08
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk Społecznych

 
DSC_4799
 
 
 

Dziekan
dr Agnieszka Hawrylewicz-Łuka
e-mail: ahawrylewicz-luka@mazovia.edu.pl
tel. (25) 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
 
 
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan  
dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

e-mail: edmoch-gajzlerska@mazovia.edu.pl
tel. (25) 633 30 32 wew. 19
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 027
 
 
Prodziekan 
mgr Aneta Dmowska-Pycka

e-mail: admowska-pycka@mazovia.edu.pl
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 029
 

Wydział Nauk Technicznych

Dziekan
dr inż. Bartosz Gawron
e-mail: bgawron@mazovia.edu.pl
tel. (25) 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia Filia w Otwocku

Dziekan
dr n. o zdr. Beata Danecka – Xężopolska
e-mail: bdanecka@mazovia.edu.pl
tel. (22) 719 52 15
ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock