Władze

 

Rektor

dr Bożena Piechowicz
e-mail: bpiechowicz@mazovia.edu.pl
tel. do Biura Rektora: (25) 633 30 32 w. 11 lub 86
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1-016

 
 
 
 
 
 

DSC_0506
 
 
 
 
 
mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski 
e-mail: mszablowski@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 11 lub 86
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr 1 – 014
 
 
 
 
 
 
 
Grażyna Bednarczyk
 
 
Kwestor
mgr Grażyna Bednarczyk
e-mial: gbednarczyk@mazovia.edu.pl
tel.: (25) 633 30 32 w. 46
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 08
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk Stosowanych

DSC_0551
 
 
 
 
Dziekan
dr Tomasz Nawrocki
e-mail: tnawrocki@mazovia.edu.pl
tel. (25) 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 030
 
 
 
 
 
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

DSC_3627
 
 
 
Dziekan  
dr n. med. Ewa Czeczelewska

e-mail: eczeczelewska@mazovia.edu.pl
tel. (025) 633 30 32 wew. 19
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 011
strona www: www.naukapielegnowania.com
 
 
 
 
 

Wydział Nauk Technicznych

DSC_7886

 
 
 
Dziekan
dr inż. Wiesława Banachewicz
e-mail: wbanachewicz@mazovia.edu.pl
tel. (025) 633 30 32
ul. Sokołowska 161 (budynek A), pokój nr A1 – 30