Osoby z niepełnosprawnością

Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia jest jednym z podstawowymi zadań uczelni. Rektor Akdemii Mazovia powołał na  Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych dra Andrzeja Pietrycha.  Pełnomocnik urzęduje w pokoju nr A1-030 od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00 oraz w soboty i niedziele w czasie zjazdów. Jeśli macie Państwo jakieś problemy, potrzeby, czy oczekiwania, to  proszę o kontakt mailowy apietrych@mazovia.edu.pl, telefoniczny 508 142 671 lub osobisty.  Dodatkowo dr Andrzej Pietrych, jako prawnik, a jednocześnie  osoba niepełnosprawna, może udzielać Państwu bezpłatnych porad.

Zobacz także:

Zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania pomocy studentom z orzeczoną niepełnosprawnością.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2018 – REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Regulaminu – WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA

Uczelniana wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych

Regulamin wypożyczalni sprzętu dla studentów niepełnosprawnych w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

Ogłoszenia:

Szanowni Państwo.

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (5 lat od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „GraduatON”.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” pod linkiem  https://reaxum.eu/graduaton/