Położnictwo

2023_09_26_kafelki_nowe_kierunki_pozlonictwo_II_stopien_nowosc

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry)
Czesne za semestr 4200 zł
Czesne za semestr płatne w 6 ratach 715 zł
Inne opłaty*
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Położnictwo drugiego stopnia

Położnictwo drugiego stopnia jest fascynującym i dynamicznym obszarem medycyny, który obejmuje zaawansowane umiejętności i wiedzę w opiece nad kobietami w ciąży, porodzie i połogu. Jest to wysoko ceniony kierunek, który umożliwia położnikom zdobycie kompleksowych umiejętności klinicznych oraz pełne zrozumienie procesów fizjologicznych i patologicznych związanych z ciążą.

2023_07_13_cel_ksztalcenia
 • pogłębienie wiedzy na temat anatomii, fizjologii, patologii ciąży, porodu i połogu
 • doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu opieki nad kobietą w ciąży, asystowania podczas porodu, udzielania pomocy w trudnych sytuacjach podczas porodu oraz udzielania opieki połogowej
 • rozwój umiejętności przywódczych, zarządzania opieką położniczą, prowadzenia badań naukowych w dziedzinie położnictwa oraz udziału w programach edukacyjnych dotyczących zdrowia reprodukcyjnego
2023_07_13_studia

1. przekazaniu wiedzy z zakresu:

 • anatomii i fizjologii rozwoju płodu, noworodka, kobiety w ciąży
 • patofizjologii i chorób związanych z ciążą, porodem, połogiem
 • zasad opieki okołoporodowej, w tym oceny ryzyka i planowania opieki
 • farmakologii i terapii farmakologicznej w położnictwie
 • zasad badań diagnostycznych w położnictwie
 • pielęgnacji noworodka i zdrowia niemowląt
 • etyki i prawa w opiece położniczej
 • zasad zarządzania opieką położniczą

2. kształtowaniu umiejętności:

 • przeprowadzania zaawansowanej oceny stanu zdrowia matki i płodu
 • wykonywania zaawansowanych badań diagnostycznych
 • przeprowadzania opieki okołoporodowej w przypadkach o podwyższonym ryzyku
 • przygotowania i prowadzenie cięcia cesarskiego
 • pomocy w trudnym porodzie i interwencji w sytuacjach nagłych
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży i ich rodzin
 • udzielania porad dotyczących karmienia piersią i opieki nad noworodkiem

3. rozwijaniu kompetencji:

 • podejmowania samodzielnych decyzji i działania w sytuacjach kryzysowych
 • efektywnej komunikacji z pacjentkami, rodzinami i innymi członkami zespołu medycznego
 • współpracy w zespole interdyscyplinarnym
 • prowadzenia edukacji zdrowotnej i promowania zachowań prozdrowotnych
 • poszanowania różnorodności kulturowej w opiece położniczej
2023_07_13_perspektywy

Absolwenci kierunku położnictwo drugiego stopnia znajdą zatrudnienie w:

 • szpitalach
 • poradniach położniczych
 • klinikach zajmujących się płodnością
 • przychodniach położniczych
 • szkołach rodzenia
 • pracowniach USG

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł magistra położnictwa. Może on podjąć kształcenie podyplomowe.

Położnictwo drugiego stopnia jest wyzwaniem intelektualnym i emocjonalnym, które wymaga od studentów zaangażowania, determinacji i empatii. To kierunek, który pozwala na bezpośredni wpływ na życie pacjentek i ich rodzin, dając jednocześnie ogromną satysfakcję i spełnienie z powodu udziału w cudzie narodzin.
Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach II stopnia na kierunku Położnictwo