Jak zacząć studia w Akademii Mazovia?

rekrutacja AM (2)
2020_09_18_kroki1

Rejestracja i utworzenie konta w e.Mazovia – elektronicznej platformie Akademii Mazovia.  Aby móc w pełni korzystać z dostępu do swojego konta należy zalogować się w e.Mazovia.

 

2020_09_18_kroki2

Powiadomienie o przyjęciu w poczet studentów zobaczysz na swoim koncie w e.Mazovia oraz otrzymasz na podany podczas rejestracji adres e-mail. Razem z powiadomieniem otrzymasz również unikatowy numer albumu, a także wszelkie informacje niezbędne do rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku studiów.  

 

2020_09_18_kroki3

W momencie rejestracji w systemie e.Mazovia otrzymasz indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacać czesne oraz pozostałe opłaty wynikające z toku studiów.

 

2020_09_18_kroki4

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z organizacją roku akademickiego i rozkładem zajęć dostępnym na indywidualnym koncie w e.Mazovia. 

 

2020_09_18_krok5

Informujemy, że studenci Akademii Mazovia mogą otrzymać stypendium. Pomoc materialna w formie stypendium wymaga złożenia wniosku. Wniosek o stypendium socjalnedla osób niepełnosprawnych czy rektora, będzie do pobrania na stronie internetowej Uczelni.

 

2020_09_18_kroki6

Na swoim koncie w e.Mazovia każdy student może prześledzić historię studiów, oceny uzyskane w trakcie studiów, dokonane wpłaty i bieżące zobowiązania wobec Uczelni. Każdy student posiada indywidualne konto, które zakładał przy rejestracji na studia. 

 

Zarejestruj się online poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, będącego jednym z wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji.

138323179_851187882337283_2100006571098162215_n

 

Rekrutacja rozpoczyna się 4 czerwca 2024 r. Lista kandydatów zostanie zamknięta 12 września 2024 r. – po zakończeniu rekrutacji wpis na listę studentów nastąpi 13 września 2024 r. 

Zasady rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z dwóch różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Zanim rozpoczniesz rejestrację elektroniczną, polecamy przygotować dokumenty i dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów.

Wymagane dokumenty Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️  ✔️
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia (kserokopia, oryginał do wglądu)  ✔️
Zaświadczenie lekarskie (na podstawie skierowania Uczelni)*  ✔️  ✔️
Dowód osobisty (do wglądu)  ✔️  ✔️
Zdjęcie legitymacyjne**  ✔️  ✔️

*Uwaga przyszli studenci PIELĘGNIARSTWA, POŁOŻNICTWA, FIZJOTERAPII, BUDOWNICTWA! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie

**Zdjęcie należy bezpośrednio wgrać w systemie e.mazovia podczas procesu rekrutacji, gdzie zostanie automatycznie skalowane i kadrowane do rozdzielczości 456 x 368 pikseli (wys. x szer.).

Druk skierowania na badania – odbierzesz w momencie składania dokumentów.