Podania i druki

Sprawy studenckie, takie jak np. rozłożenie czesnego na raty lub przesunięcie terminu złożenia egzaminu, należy załatwiać, składając podanie na odpowiednim druku. By nadać sprawie bieg, podpisany dokument trzeba złożyć w dziekanacie. Uwaga! Na rozpatrzenie każdego podania Uczelnia ma 14 dni, warto zatem zacząć działać wystarczająco wcześniej.

Podania i druki