Finanse i rachunkowość

2023_07_12_starter_ekonomiczne_II_stpien

O kierunku:

Studia niestacjonarne (zaoczne) zajęcia sobota – niedziela
Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry)
2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

Finanse i rachunkowość studia drugiego stopnia to doskonała opcja dla tych, którzy pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę w tych dziedzinach i osiągnąć sukces zawodowy. Studia magisterskie to możliwość pogłębienia wiedzy na temat złożonych aspektów zarządzania finansami w firmach i instytucjach. Kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

2023_07_13_cel_ksztalcenia
 • uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i specjalistycznej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów;
 • osiągnięcie umiejętności analizy przyczyn, przebiegu i skutków procesów i zjawisk finansowych na podstawie właściwie dobranych źródeł i informacji oraz samodzielnego stosowania instrumentów finansowych i rachunkowych;
 • zdobycie praktycznych umiejętności planowania i kontroli finansowej ;
 • nabycie umiejętności dodatkowych z języka obcego, programów specjalistycznych oraz umiejętności kierowania zespołem;
 • przygotowanie absolwentów po ukończeniu studiów do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z otrzymaną specjalnością.
2023_07_13_studia
 • łączeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych,
 • kształtowaniu umiejętności zarządzania procesami finansowymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach,
 • doskonaleniu kompetencji kierowania komórkami zajmującymi się zarządzaniem finansami i ewidencją gospodarczą ,
 • analizowaniu funkcjonowania mechanizmów rynkowych,
 • ocenianiu zjawisk zachodzących w makro i mikroekonomii, 
 • poznaniu funkcjonowania rynków finansowych,
 • nabyciu praktycznej umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji finansowej organizacji gospodarczych.
2023_07_13_perspektywy
 • Jedne z najwyższych zarobków w Polsce – absolwenci tego kierunku znajdują się na 4 miejscu w Polsce pod względem zarobków w rankingu prowadzonym w systemie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” pod patronatem  Ministra Edukacji i Nauki (wyprzedzają go tylko takie kierunki, jak informatyka, teleinformatyka i górnictwo).  
 • Nie ma problemu ze znalezieniem pracy – tylko w jednym portalu Pracuj.pl, dziennie jest ponad 7 tys. ofert pracy dla absolwentów tego kierunku.
 • Nieograniczona możliwość miejsc zatrudnienia - poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez małe i większe spółki, aż po wielkie przedsiębiorstwa, a skończywszy na dużych korporacjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.
 • Bardzo duży wybór stanowisk pracy - poczynając od  asystenta finansowego, młodszego księgowego poprzez głównego księgowego, specjalistę ds. kontrolingu, audytu, biegłego rewidenta, a skończywszy na dyrektorze ds. finansowych i prezesie zarządu (a tym samym duże możliwości awansu).

Absolwent studiów magisterskich w zakresie finansów i rachunkowości może zacząć studia podyplomowe i kursy dokształcające organizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Mazovia oraz inne uczelnie. Posiada on umiejętności, które są cenione na rynku pracy. W związku z tym otworzą się przed nim szerokie możliwości rozwoju kariery.

2023_07_20_dlaczego_warto_studiowac

 • Uczelnia posiada wszystkie pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Możliwość wyboru wielu ścieżek kształcenia i specjalności, które zostaną uruchomione na wniosek minimum 15 studentów.  
 • Możliwość zwolnienia z egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
 • Oferujemy kształcenie praktyczne, m.in. w  Centrum Symulacji Biznesowych, w zakładach pracy (bogata oferta praktyk zawodowych).
 • Wykładowcami są osoby mające nie tylko doświadczenie naukowe i dydaktyczne, ale przede wszystkim praktyczne na różnych stanowiskach w praktyce gospodarczej i publicznej administracji finansowej.  
 • Możliwość udziału w wizytacjach studyjnych w siedzibach firm, jak i spotkań z przedstawicieli firm na terenie uczelni lub w ramach zajęć prowadzonych przez praktyków.
 • Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych i publikacji w fachowych czasopismach.
 • Eksperci z tej branży kształceni są na naszej Uczelni już od 1999 roku.

Informacja o opłatach za studia w roku akademickim 2024/2025

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia w roku akademickim 2024/2025, w tym czesnego za semestr i możliwości płatności w ratach, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Uczelni.

Aby zapoznać się z aktualnymi opłatami, prosimy kliknąć na odpowiednie zarządzenie dostępne w zakładce „Opłaty za studia”.

Link do BIP Uczelni

Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni kierunek studiów, aby wyświetlić właściwe informacje.