Przedsiębiorczość

W celu podniesienia efektywności kształcenia i usprawnienia procesu zdobywania praktycznej wiedzy zawodowej nawiązujemy współpracę z licznymi podmiotami prowadzącymi działalność w różnych dziedzinach gospodarki. Współpraca ta ułatwia studentom i absolwentom start zawodowy i sprawia, że Uczelnia prowadzi proces kształcenia zgodnie z potrzebami rynku.

Pracodawcom Biuro Karier Akademii Nauk Stosowanych Mazovia oferuje:

1. Pomoc w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy, na praktyki i staż spośród studentów i absolwentów.

2. Udostępnienie studentom i absolwentom oferty pracy oraz praktyk i staży zawodowych na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz rozesłanie do osób zarejestrowanych w naszej bazie.

3. Selekcję kandydatów do pracy, praktyki lub stażu zgodnie ze zgłoszonymi przez Pracodawców zapotrzebowaniami.

4. Pomoc przy formalnej organizacji praktyk studenckich.

5. Eksponowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych firm na terenie Uczelni.

Zachęcamy do wysyłania informacji o ofertach pracy, praktyki, stażu na adres: sklocek@mazovia.edu.pl

Jeżeli są Państwo zainteresowani regularnym przyjmowaniem studentów Akademii Nauk Stosowanych Mazovia na praktyki, zachęcamy do podpisania porozumienia dotyczącego organizacji i prowadzenia studenckich praktyk zawodowych. Współpraca z Biurem Karier naszej Akademii daje Państwa firmie najszybszy i najtańszy kontakt ze studentami i absolwentami naszej Uczelni oraz umożliwia indywidualną promocję przedsiębiorstwa w środowisku akademickim i budowanie swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy.