STREFA VIDEO

Osiemnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Siedemnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Szesnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Piętnasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Czternasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Trzynasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dwunasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Jedenasty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Dziesiąty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

MAZOVIA FILM PROMOCYJNY

Siódmy odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Szósty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Piąty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Czwarty odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Trzeci odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Drugi odcinek program Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”

Pierwszy odcinek programu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej pt. „TV Mazovia”