Mazovia

created by dji camera

Jesteśmy nowoczesną uczelnią, przyjazną i dostępną dla wszystkich osób poszukujących wiedzy i dbających o rozwój kompetencji zawodowych. Na rynku edukacyjnym z powodzeniem funkcjonujemy od 1999 r.

CO JEST NASZYM PRIORYTETEM?

Kształcenie dla rynku pracy i odpowiedzialność za rozwój zawodowy absolwentów. Stawiamy na:

  • praktyczny profil kształcenia – u nas kształcą przede wszystkim praktycy z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. Na zajęciach studenci realizują projekty, które pozwalają od razu skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyczną. Student pracuje zarówno grupowo, jak i indywidualnie, podczas zajęć ma okazję do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, wymienia opinie oraz na bieżąco konsultuje je z osobą prowadzącą zajęcia. Studiowanie w Collegium Mazovia opiera się na wyjątkowej relacji mistrz – uczeń, gdzie wyznacznikiem skuteczności prowadzącego są sukcesy zawodowe osiągane przez jego uczniów;
  • innowacyjność – w odróżnieniu od innych uczelni skupiliśmy się na kształtowaniu absolwentów, a  nie kształceniu studentów – na bieżąco modyfikujemy programy kształcenia, dostosowując je do potrzeb rynku pracy, wprowadzamy zajęcia wykraczające poza standardy, np.: techniki autoprezentacji i negocjacji, wystąpienia publiczne, kontakt z mediami itd.. Stosujemy nowoczesne metody kształcenia: network learning, gry dydaktyczne, zadania zespołowe, zadania interdyscyplinarne, projekty, mapowanie kompetencji, debaty i sesje doradztwa naukowego, dyskusje problemowe, e-learning itp.. Z powodzeniem pozyskujemy fundusze europejskie na projekty związane z kształceniem, transferem wiedzy oraz rozwojem przedsiębiorczości akademickiej;
  • wygodę i komfort studiowania – dbamy o przyjazną i niepowtarzalną atmosferę nauki, coraz więcej zajęć odbywa się poza tradycyjną salą wykładową – w małych, kameralnych pomieszczeniach sprzyjających prowadzeniu dyskusji, wymianie opinii, indywidualnym konsultacjom. Do dyspozycji studentów i absolwentów pozostawiamy dwie sale klubowe oraz Klub Absolwenta, zapewniamy też miejsca w komfortowo urządzonym Domu Akademickim.