Nowy kierunek – Finanse i rachunkowość

22 lipca 2023
2023_07_14_reklama_f_i_r_starter_wybrany
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Rozpoczynamy rekrutację na nowy kierunek studiów magisterskich. 

Decyzją z dnia 7 lipca 2023 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia uprawnienia do prowadzenia nowego kierunku studiów magisterskich – Finanse i rachunkowość.

Studia powstały z myślą o zapewnieniu solidnego wykształcenia oraz umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Umożliwiają one zgłębienie zaawansowanych aspektów: rachunkowości zarządczej, analizy i zarządzania ryzykiem, prawa z elementami prawa finansowego, a także wielu innych obszarów. Studia rozwijają umiejętności analityczne i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

W naszej uczelni stawiamy na interaktywne metody nauczania, które umożliwią aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym. Oprócz wykładów student bierze udział w ćwiczeniach, projektach grupowych, konwersatoriach i praktykach zawodowych. Dzięki temu może zdobywać praktyczne doświadczenie.

Nowy kierunek studiów magisterskich w naszej uczelni jest dostępny w formie niestacjonarnej dzięki czemu dostosowanie go do posiadanego czasu czy pracy jest łatwiejsze.

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch grup przedmiotów specjalistycznych: z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw albo z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. W ten sposób ukierunkowują swoje kształcenie.

Nasza kadra naukowa składa się z doświadczonych profesorów i praktyków z dziedziny finansów i rachunkowości.

Absolwent studiów drugiego stopnia może pracować w różnych sektorach gospodarki, w tym w firmach finansowych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, kancelariach audytorskich, firmach konsultingowych czy instytucjach publicznych. Może pełnić rolę analityka finansowego, kontrolera finansowego, audytora, doradcy inwestycyjnego, analityka ryzyka lub menedżera ds. finansowych.

Zainteresowanych nowym kierunkiem studiów magisterskich – Finanse i rachunkowość, zachęcamy do rejestracji i dołączenia do naszej społeczności akademickiej. Jest to znakomita okazja do poszerzenia swojej wiedzy, rozwinięcia umiejętności zawodowych i zdobycia cennych kontaktów.

2021_01_22_zapisz_sie_bbialy_strz

 

Dodatkowe informacje – kliknij w obrazek:

2023_07_12_starter_ekonomiczne_II_stpien