Uczelnia walcząca z plagiatami

15 maja 2014
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 11 maja w Warszawskim Domu Technika NOT Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa otrzymała Certyfikat „Uczelnia walcząca z plagiatami”.

Seminarium „Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej” połączone z galą wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami” oraz „Wydział walczący z plagiatami”.

Zgromadzeni mogli wysłuchać wystąpień:

  • „Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia” – prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • „Jakość kształcenia a nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym” – prof. dr hab. Marek Rocki, Prezes Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  • „Zjawisko nieuprawnionego korzystania z zasobów internetowych przez studentów – skala charakterystyka, możliwości przeciwdziałania” – dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • „Nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej w uczelniach, w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” – dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • „System antyplagiatowy a jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym” – dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o
  • „Inspiracja, zapożyczenie, plagiat – kryteria oceny samodzielności pracy dyplomowej. Perspektywa prawna” – Dominik Bralczyk, Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela.
  • Tematyka wykładów nawiązywała do reformy szkolnictwa wyższego oraz ochrony własności intelektualnej. Prelegenci w swoich wystąpieniach promowali jakość kształcenia oraz szeroko pojętą uczciwość w edukacji.

Ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie piętnastu uczelni Certyfikatami „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczący z plagiatami”. Wśród utytułowanych uczelni znalazła się również Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Certyfikat został przekazany na ręce Prorektor naszej Uczelni dr Bożeny Piechowicz i Rektora – dr. inż. Leszka Gadomskiego.
Cieszy fakt, iż Collegium Mazovia stosując wysokie standardy kontroli jakości prac znalazła się w gronie uczelni promujących etyczną edukację.

Tekst: Urszula Paczuska

Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM Fot. CM