3 maja 2020 … 229 rocznica uchwalenia Konstytucji

2 maja 2020
2020_04_30_3maja_starte2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

229 lat temu została uchwalona Konstytucja – 3 maja 1791 roku. 

Nowożytny, przepełniony duchem oświecenia, dokument którego zapisy do dziś są nadal aktualne. To drugi tej rangi dokument uchwalony w nowej Europie. Jest dowodem nowoczesności i postępowych myśli – uniwersalnych i ponadczasowych.

Projekt nowej konstytucji to dzieło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz wybitnych ludzi stanu: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego.

To symbol współpracy, pragnienia wolności i dobrobytu, nieustannej walki o niepodległość. Jak pokazuje historia – walki zwycięskiej.

Twórcy Konstytucji 3 maja w Jej Preambule napisali: ” … chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, …”.

Wyjątkowy Dzień, którego radość czujemy w dzisiejszych czasach. W czasach Niepodległej Polski.

Pełen tekst Konstytucji z dnia 3 maja 1791 roku można przeczytać tutaj.