Badania fizykalne – test wiedzy dla pielęgniarek

17 kwietnia 2021
2021_04_14_artyku_badania_fizykalne_ze_Strony_nursing
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do zapoznania się z testem wiedzy dla pielęgniarek BADANIA FIZYKALNE przygotowanym przez Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr n. med. Ewę Czeczelewską.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Ewa Czeczelewska jest autorem testu przygotowującego do egzaminu państwowego z zakresu pielęgniarstwa internistycznego.

Badania fizykalne – test wiedzy dla pielęgniarek został opublikowany na portalu nursing.org.pl

„Obecnie pielęgniarka może udzielać porady pielęgniarskiej, ordynować leki, wyroby medyczne i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pełni funkcję doradcy w zakresie wyboru rodzaju opieki medycznej najlepszej dla pacjenta.

W celu osiągnięcia przez pielęgniarki tych kompetencji zostały zmienione standardy kształcenia przed- i podyplomowego. Wprowadzono zajęcia przygotowujące studentów do badania fizykalnego, które służą do stawiania diagnozy pielęgniarskiej i przygotowania planu opieki. Uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu badań fizykalnych jest niezbędna do uzyskania tytułu specjalisty pielęgniarstwa we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa, a w szczególności w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, rodzinnego, chirurgicznego oraz opieki długoterminowej i paliatywnej.

Umiejętność kompleksowego wykonania badania przedmiotowego i podmiotowego jest atutem każdej pielęgniarki.

A zatem sprawdź swoją wiedzę nie zwlekaj.” dr n. med. Ewa Czeczelewska

Zapraszamy w imieniu Dziekan WNoZ do sprawdzenia swojej wiedzy!

Po wypełnieniu testu i sprawdzeniu wyniku można zobaczyć, w których obszarach warto uzupełnić swoją wiedzę i zrealizować zamierzony cel – zdanie egzaminu na 5!

Życzymy powodzenia na egzaminie z pielęgniarstwa internistycznego!