Co studiować, żeby dobrze zarabiać? W pierwszej dziesiątce… pielęgniarstwo i położnictwo!

5 lipca 2023
2023_03_31_starter_barometr_2023_pielegniarke_polozna
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie zawody gwarantują stabilną pracę i dobre zarobki? Jakie kierunki warto wybrać, żeby zwiększyć swoje szanse na przyszły sukces? Odpowiedź na te pytania daje zestawienie przygotowane przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pierwszej „dziesiątce” znalazło się m.in. pielęgniarstwo i położnictwo.

 

Według danych z Barometru Zawodów, lista powiatów i miast na prawach powiatu, gdzie występuje duży deficyt pielęgniarek i położnych, obejmuje aż 84 jednostki administracyjne.
Są to głównie miejsca o mniejszej liczbie mieszkańców i mniejszych ośrodkach medycznych, gdzie brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego może wpływać negatywnie na jakość świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że około 22 procent wszystkich tego typu jednostek administracyjnych w kraju będzie miało trudności z zapewnieniem odpowiedniej liczby personelu medycznego.

Mniejszy, ale wciąż znaczący deficyt będzie występował w aż 252 powiatach i miastach na prawach powiatu. Nie występuje tu tak wyraźny brak kandydatów do pracy w tym sektorze, jednak liczba poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie jest niższa od liczby ofert pracy. Również tutaj może to prowadzić do niższej jakości usług oraz dłuższego czasu oczekiwania na niektóre świadczenia.

Tylko w 44 powiatach w całej Polsce sytuacja jest zrównoważona, czyli liczba ofert pracy w zawodach pielęgniarki i położnej odpowiada liczbie poszukujących pracy w tym sektorze.

Przyczyny braków kadrowych w sektorze pielęgniarskim i położniczym są różne. Jedną z najważniejszych występujących do niedawna było wynagrodzenie oraz brak perspektyw awansu zawodowego. Wiele osób, które zaczyna swoją karierę w tym zawodzie, nie widzi możliwości na rozwój, co powoduje, że rezygnują z pracy lub decydują się na wyjazd za granicę, gdzie perspektywy finansowe są lepsze.

Warto podkreślić, że deficyt pielęgniarek i położnych jest problemem globalnym, a Polska nie jest wyjątkiem. W Europie i na świecie brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego, co wpływa na jakość opieki i zwiększa ryzyko błędów medycznych.

Wobec takiej sytuacji na rynku pracy w sektorze medycznym, konieczne jest szybkie przeciwdziałanie problemom związanym z tym deficytem. Istotne są programy zachęcające do podjęcia kariery pielęgniarki lub położnej – proponowane przez rząd oraz instytucje zajmujące się ochroną zdrowia. Ważne jest również oraz tworzenie perspektyw awansu zawodowego dla personelu medycznego.

Istnieje także potrzeba wdrażania nowych technologii i rozwiązań, które mogą pomóc w poprawie jakości opieki medycznej i zwiększeniu wydajności pracy pielęgniarek i położnych. Inwestycje w nowoczesne systemy informatyczne, telemedycynę oraz narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne mogą przyczynić się do zmniejszenia obciążenia pracy personelu medycznego.

Tak przedstawia się sytuacja w województwie mazowieckim w poszczególnych powiatach:

barometr zawodów

Grafika: barometrzawodow.pl 

Widzimy, że obecnie jedynie w 7 powiatach oraz w jednym mieście na prawach powiatu popyt i podaż są zrównoważone.

Duży deficyt personelu medycznego prognozuje się w 9 powiatach oraz miastach Płocku i Radomiu.

Poniżej przedstawiamy także dane z ogólnopolskiego systemu monitorowania EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW dotyczące zarobków absolwentów kierunku pielęgniarstwo w pierwszym roku po ukończeniu studiów.

grafika ela