e-Uczelnia

 

2022_12_02_zmiana_adresu_365

W związku ze zmianą nazwy Uczelni i rozwojem platform Microsoft 365 zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy domeny z nią powiązanej  (w tym Teams).

więcej informacji pod adresem: https://www.mazovia.edu.pl/zmiana-nazwy-domeny/


Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych dla studentów i nauczycieli akademickich w postaci elektronicznej.


System informatyczny e.MAZOVIA ułatwia rekrutację na wszystkie formy edukacji: studia, specjalizacje, szkolenia, w tym także uczestników projektów UE.
Prawie wszystko elektronicznie. Jesteśmy eco!
Aby się zarejestrować

przejdź do: e.mazovia.edu.pl


Wirtualny dziekanat prezentuje ogłoszenia kierowane indywidualnie do każdego studenta, zawiera bieżące informacje o toku studiów i uzyskiwanych ocenach a także sprawy finansowe. Dostęp do zasobów Wirtualnego Dziekanantu wymaga zalogowania.

przejdź do: Wirtualny dziekanat CM


Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) Akademii Nauk Stosowanych Mazovia

Elektroniczna skrzynka podawcza Akademii Nauk Stosowanych Mazovia znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CM na platformie ePUAP: /Collegium-Mazovia/SkrytkaESP

przejdź do: epuap.gov.pl


Studenci i nauczyciele akademiccy mogą korzystać z uczelnianej poczty elektronicznej oraz związanej z tym systemem przestrzeni dyskowej na umieszczanie plików dydaktycznych i danych stron www. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do: platforma Microsoft 365