e-Uczelnia

2021_03_04_slajder_iob

Zachęcamy do korzystania z usług dostępnych dla studentów i nauczycieli akademickich w postaci elektronicznej.


System informatyczny e.MAZOVIA ułatwia rekrutację na wszystkie formy edukacji: studia, specjalizacje, szkolenia, w tym także uczestników projektów UE.
Prawie wszystko elektronicznie. Jesteśmy eco!
Aby się zarejestrować

przejdź do: e.mazovia.edu.pl


Wirtualny dziekanat prezentuje ogłoszenia kierowane indywidualnie do każdego studenta, zawiera bieżące informacje o toku studiów i uzyskiwanych ocenach a także sprawy finansowe. Dostęp do zasobów Wirtualnego Dziekanantu wymaga zalogowania.

przejdź do: Wirtualny dziekanat CM


Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Elektroniczna skrzynka podawcza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CM na platformie ePUAP: /Collegium-Mazovia/SkrytkaESP

przejdź do: epuap.gov.pl


IWO – serwis umożliwiający nauczycielom akademickim wystawianie ocen z przedmiotów, dzięki czemu studenci mogą poznać wyniki oceny w trybie rzeczywistym. Dostęp do serwisu Internetowego Wystawiania Ocen wymaga zalogowania.

przejdź do: IWO – Internetowe Wprowadzanie Ocen


System biblioteczny umożliwia wyszukanie literatury w księgozborze Collegium Mazovia oraz zamówienie pozycji. Po zalogowaniu dostępne są funkcje obsługi konta czytelnika.

przejdź do: Księgozbiór Collegium Mazovia


Repozytorium materiałów dydaktycznych i skryptów zawiera pomoce dydaktyczne w postaci elektronicznej. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do: Skrypty dydaktyczne


Platforma zdalnego nauczania (e-learning) zawierająca materiały dydaktyczne i skrypty. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do: Platforma e-learning


Studenci i nauczyciele akademiccy mogą korzystać z uczelnianej poczty elektronicznej oraz związanej z tym systemem przestrzeni dyskowej na umieszczanie plików dydaktycznych i danych stron www. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

przejdź do poczty: Poczta Elektroniczna Office 365