Ekonomika i organizacja produkcji grzybów jadalnych

10 stycznia 2020
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką uprawy grzybów jadalnych zapraszamy na studia podyplomowe i kurs doszkalający. Tylko u nas zdobędziesz wiedzę umożliwiającą organizację i prowadzenie profesjonalnie działającego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Studia podyplomowe i kurs doszkalający z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji grzybów jadalnych to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy z zakresu:

 • ekonomiki produkcji, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem
 • zasad opodatkowania i ubezpieczeń w gospodarstwach grzybowych
 • biologii, znaczenia i sposobów uprawy grzybów jadalnych
 • nowoczesnych technologii produkcji podłoża, okrywy i grzybni
 • budowy i wyposażenia nowoczesnych obiektów uprawowych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób:

 • zajmujących się uprawą grzybów jadalnych
 • producentów pieczarek, boczniaków, shitake
 • osób związanych z przetwórstwem grzybów
 • technologów zatrudnionych w wytwórni podłoża, okrywy oraz w obiektach uprawowych
 • pracowników ośrodków doradztwa rolniczego.

Studia podyplomowe/kurs doszkalający trwają dwa semestry (240 godz. zajęć dydaktycznych) i są realizowane w formie niestacjonarnej (dwudniowe zjazdy w soboty i niedziele). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów terenowych w różnych obiektach pieczarkarskich, w wytwórniach podłoża oraz w centrach logistycznych.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem studiów podyplomowych  lub kursu doszkalającego z ekonomiki i organizacji produkcji grzybów jadalnych złóż w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe/kurs doszkalający
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (słuchacze studiów podyplomowych)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych (słuchacze studiów podyplomowych)
 • jedno zdjęcie
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej.

Bliższych informacji na temat studiów podyplomowych i kursu doszkalającego udziela Zofia Zaniewicz – bezpośrednio w Dziale Spraw Studenckich Collegium Mazovia lub pod numerem telefonu: 25 633 30 32 w. 52 oraz drogą elektroniczną: zzaniewicz@mazovia.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz także:

STUDIA:

KURS: