Gratulacje dla specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

10 kwietnia 2017
2017_04_10_starter_pielegniarsto_anestozjologiczne3
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Warszawie, odbył się egzamin Państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Do egzaminu przystąpili uczestnicy specjalizacji organizowanej przez Collegium Mazovia.

Serdecznie gratulujemy pielęgniarkom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i w życiu prywatnym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykładowcom i opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji organizowanej przez naszą Uczelnię.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Ewa Czeczelewska
prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
mgr Edyta Lipińska
kierownik Specjalizacji