Gratulacje dla specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

28 listopada 2017
2017_07_05_weekendowe_studia_pielegniarstwo
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 20 listopada 2017 r. w Warszawie, odbył się egzamin Państwowy w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego. Do egzaminu przystąpiło 56 uczestników specjalizacji organizowanej przez Collegium Mazovia.

100% zdających uzyskało pozytywne wyniki. Serdecznie gratulujemy pielęgniarkom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i w życiu prywatnym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykładowcom i opiekunom zajęć praktycznych za przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników specjalizacji organizowanej przez naszą Uczelnię.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Ewa Czeczelewska
prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
mgr Edyta Mączarska
kierownik Specjalizacji

Zobacz:

Informacje dla zdających Egzamin Państwowy

Wyniki Egzaminu Państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego