III Krajowa Konferencja Naukowa za nami

2 października 2015
Konferencja_zdrowie_aktywnosc
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniach 25 – 26 września 2015 roku odbyła się III Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”.


Konferencja została zorganizowana przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął  prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki   Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
Konferencję otworzyli wspólnie dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach oraz Jan Rzepecki Dyrektor ds. Medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.
Konferencję rozpoczął wykład plenarny pt. „Kompleksowa ocena potrzeb zdrowotnych regionu – mapy potrzeb zdrowotnych” wygłoszony przez dr Pawła Goryńskiego przedstawiciela Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i jednocześnie pracownika naukowo-dydaktycznego Collegium Mazovia.

Prowadzenie I sesji konferencji powierzono dr hab. Jadwidze Hamułcedr hab. Annie Kołłajtis – Dołowy, podczas której uczestnicy wysłuchali 9 referatów wygłoszonych przez zespoły badawcze z różnych ośrodków akademickich z całej Polski.

II sesja konferencji, odbyła się pod przewodnictwem dr hab. Joanny Wyki prof. UP i dr hab. Marzeny Jeżewskiej-Zychowicz profesor SGGW.  W jej ramach wygłoszono 15 referatów, którą przedzieliła sesja plakatowa pod przewodnictwem dr hab. Ewy Mędrela-Kuder prof. AWF.

W drugim dniu konferencji odbyła się wycieczka fakultatywna do Grodna na Białorusi.

Organizatorzy konferencji składają wszystkim uczestnikom spotkania podziękowania za udział, przygotowanie interesujących doniesień i stworzenie bardzo miłej atmosfery podczas całej konferencji. Organizatorzy konferencji dziękują także wszystkim ekspertom prowadzącym poszczególne sesje i członkom Komitetu Naukowego. Przebieg konferencji i jej rezultaty stanowią zobowiązanie do przygotowania i zaproszenia na kolejna edycję.

dr hab. prof. AWF Jan Czeczelewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego