Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 z jubileuszem w tle!

11 października 2016
inauguracja-16-17-45
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

 W sobotę 8 października w Sali Widowiskowej „Podlasie” odbyła się XVIII inauguracja roku akademickiego.

Przy komplecie znamienitych gości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Jego Ekscelencja ks. bp dr Piotr Sawczuk Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce  Anna Sochacka, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski, władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i biznesu.

inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz dokonała podsumowania osiągnięć uczelni w minionym roku oraz nakreśliła najistotniejsze plany na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła rezultatom wdrożenia innowacyjnych programów kształcenia dzięki, którym absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie blisko 10 mln z UE na podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Rektor zapowiedziała wzmocnienie współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz wprowadzenie nowych efektywniejszych metod kształcenia. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją wicedyrektora ds. artystycznych ks. Michała Szulika

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka Parlamentu Studenckiego Alicja Chróściel.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody wręczane studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia.

Nagrody Rektora otrzymali:

 • dr Jolanta Golach – za szczególny wkład pracy w rozwój kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
 • dr inż. Andrzej Raczkowski – za szczególny wkład pracy w rozwój kierunku studiów budownictwo,
 • mgr Anna Januszewska – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku fizjoterapia oraz realizację projektów edukacyjnych,
 • mgr Małgorzata Gurba – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku pielęgniarstwo oraz realizację projektów edukacyjnych,
 • mgr Aneta Dmowska – Pycka – za szczególne zaangażowanie w rozwój kierunku pielęgniarstwo oraz realizację projektów edukacyjnych,
 • mgr Anna Kurowska za szczególny wkład pracy nad rozwojem wymiany międzynarodowej,

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także studentom uczelni, którzy w sposób szczególny zaangażowali się działalność na rzecz uczelni. Wyróżnienia za zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne otrzymali:

 • Agnieszka Damentko
 • Monika Skup
 • Beata Leszczuk
 • Sylwia Dąbrowska
 • Agnieszka Szewruk
 • Ewa Kaczyńska
 • Marcin Kuzyński
 • Łukasz Łozecki
 • Jakub Ławecki
 • Ewelina Chmielewska
 • Małgorzata Mielczarek
 • Monika Ziembowicz
 • Anna Bednarczyk

Wyróżnienia za zaangażowanie w prace Komisji Stypendialnej otrzymali:

 • Joanna Niedziółka
 • Alicja Chróściel
 • Karolina Wyżywniak
 • Joanna Chomać
 • Renata Januszewska

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni. Wręczył je mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski Kanclerz Collegium Mazovia. Nagrody otrzymali:

 • mgr Agnieszka Długosz – za doskonałe prowadzenie stypendiów studenckich na Collegium Mazovia
 • mgr Edyta Kornilak – za twórczy wkład w prace zarządu uczelni
 • mgr Zofia Zaniewicz – za rzetelne prowadzenie spraw studenckich
 • mgr Monika Żelazowska – za odpowiedzialne prowadzenie spraw dydaktycznych

oraz NAGRODA SPECJALNA przyznana:

 • mgr Małgorzacie Starędze-Ruśkowskiej – za opieką prawną, wspieranie prawne i koleżeńskie pracowników uczelni oraz za 18 lat dobrej współpracy.

Wykład inauguracyjny pt. ,,Polska w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro”. wygłosiła prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko – Kierownik Katedry Gospodarki Światowej i Unii Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Daniel Milewski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

prof. dr hab. Józef Szabłowski, Rektor Warszawskiej Szkoły Wyższej

Sławomir Piotrowski, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Ewa Mańkiewicz -Cudny, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej

Kazimierz Piotrkowski, Wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

 

Fotoreportaż z uroczystości Sylwia Garucka Tarkowska, fotografik: