IV Konferencja Szkoleniowa – relacja

19 września 2016
2016_09_19_starter-pokonferencyjny
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ „CZŁOWIEK W ZDROWIU I W CHOROBIE – WYZWANIA PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ” W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM W SIEDLCACH SP. Z O.O.

W ostatnim czasie styl życia człowieka zmienił się radykalnie. Rosnące wskaźniki chorób cywilizacyjnych, życie w stresie, zła dieta, a także nieodpowiedni styl życia stanowią duże zagrożenie dla zdrowia społeczeństwa, a także ogromne wyzwanie dla całego systemu ochrony zdrowia. O promocji i edukacji zdrowotnej oraz roli szpitala w tym aspekcie dyskutowano 16 września 2016 roku podczas IV konferencji w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Cieszymy się, że możemy już po raz czwarty spotkać się na konferencji szkoleniowej pod hasłem „Człowiek w zdrowiu i w chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej”. O promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mówimy w naszym szpitalu od lat. Jest ona stałym elementem działalności zawodowej personelu medycznego oraz ważnym działaniem statutowym naszej jednostki. Świadczy o tym utworzenie i wpisanie Zespołu Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej w strukturę organizacyjną Spółki oraz przynależność naszego szpitala do Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie – mówiła Anna Garucka, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Wszyscy wygłaszający prelekcje podczas konferencji są zgodni – edukacja zdrowotna powinna mieć miejsce we wszystkich placówkach medycznych, ponieważ to ona stanowi fundament tworzenia skutecznych programów zmierzających do poprawy jakości życia każdego człowieka.

Jednym z wielu wyzwań ochrony zdrowia jest problem otyłości w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci. Jak mówiła dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka – Prezes Zarządu Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie oraz kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM – jedno na dziesięcioro dzieci na świecie jest otyłe lub ma nadwagę. To oznacza, że problem dotknął już 155 mln młodych ludzi na świecie.

Przyczyna tkwi między innymi w reklamach żywności skierowanych do dzieci. Jak łatwo się domyśleć, zabiegi marketingowe producentów żywności są często sprzeczne z zasadami zdrowia publicznego. Dzieci są bardzo podatne na działania marketingowe i reklamy, dlatego należy szczególnie dbać o atrakcyjność przekazu edukacyjnego, w którym autorytetem mogą być osoby spoza rodziny: nauczyciel, pielęgniarka, dietetyk czy osoba zajmująca się promocją zdrowia – podkreśla dr Walewska-Zielecka.

Rolę szpitala promującego zdrowie i kształtującego kompetencje zdrowotne podkreślała także dr hab. n. med. Dorota Cianciara – konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego i kierownik Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP w Warszawie. Każda bowiem placówka szpitalna powinna opierać swoją działalność na wielu płaszczyznach, tj. leczeniu, profilaktyce i promocji zdrowia, której potrzebują i coraz bardziej wymagają od placówek ochrony zdrowia pacjenci.

Podczas konferencji wykład wygłosił dr n. med. Paweł Goryński z Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedry Zdrowia Publicznego Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. W bardzo ciekawy sposób przedstawił ,,Mapy potrzeb zdrowotnych”.

Pozostałe wykłady poświęcone były innym problemom z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a także praktycznym doświadczeniom personelu medycznego w edukacji zdrowotnej pacjentów. Udział w wydarzeniu wzięli lekarze, pielęgniarki i zespoły terapeutyczne z naszego regionu.

Konferencja organizowana przez Zespół Promocji i Edukacji Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. oraz Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą odbyło się po raz kolejny pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. od lipca 2013 roku należy do Międzynarodowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie (International Network of Health Promoting Hospitals). Jest to projekt Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który powstał w celu włączenia koncepcji, wartości i standardów promocji zdrowia w organizacyjną strukturę szpitali.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Galeria: