Konferencja – „Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej II”

12 grudnia 2017
2017_12_11_stater_konfernecja_sterdyn
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Mazowiecki Rynek Pracy – Wiedzieć więcej – działać lepiej to motto przewodnie Konferencji zorganizowanej przez siedlecką Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Pałacu Ossolińskich Sterdyni, a jednym z jej efektów było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Powiatem Węgrowskim.

Wystąpienie Pani Haliny Ulińskiej Wicestarosty Powiatu Węgrowskiego, prezentujące potencjał ziemi węgrowskiej poprzedziło uroczyste zawarcie porozumienia, którego główną ideą jest nawiązanie współpracy opartej na określeniu wspólnych celów realizowanych na  określonych obszarach pozwalającej zwiększyć skuteczność i intensywność dotarcia ze wsparciem do lokalnej społeczności. Porozumienie otwiera drogę do organizacji przedsięwzięć o charakterze partnerstwa lokalnego, angażującego obok podmiotów zawierających porozumienie również inne podmioty i organizacje, a zwłaszcza przedsiębiorców, sektor pozarządowy, instytucje publiczne oraz lokalnych liderów z różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

Część merytoryczna konferencji składała się z dwóch paneli tematycznych, tj. „SYNERGIA – nauka – biznes – samorząd” oraz „Mazowiecki Rynek Pracy – aktualności i prognozy”.

Niepodjęcie działań równa się porażce przekonywała podczas bardzo ciekawego  wystąpienia  nt. „Warunki , przejawy i praktyka synergicznej współpracy”  dr Monika  Jasińska  pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Podczas prezentacji  podkreśliła  wagę współpracy, rozpoznania problemów i umiejętność  budowania współdziałania a także kwestie odpowiedzialności za współpracę.  Joanna Załęgowska Dyrektor siedleckiego Oddziału Banku Zachodniego WBK w swojej prezentacji nt. „Oczekiwania a zadania – pokolenie Z na rynku pracy”  wskazała na trwający obecnie na rynku pracy dialog trzech pokoleń i ich wzajemne interakcje. Każde pokolenie ma swój określony potencjał, oczekiwania i styl pracy a umiejętność wzajemnej nauki i czerpania
z różnorodności jest szansą rozwoju organizacji czy instytucji.

Pierwszy dzień konferencji zakończyły prezentacje Katarzyny Kozakowskiej oraz Anny Węglickiej pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, które przedstawiły zmiany zachodzące na rynku pracy w kontekście obecnych wyzwań i prognoz a także zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy jako jeden z warunków ożywienia gospodarczego.

W drugim dniu spotkania uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach z technik uważności „Mindfulness”, prowadzonych przez psychologa Łukasza Juszczuka. Były one zachętą do podjęcia autorefleksji nad zwiększeniem efektywności pracy umysłowej poprzez właściwą organizację życia, aktywności zawodowej i osobistej.

Galeria: