Konkurs na najlepszą pracę magisterską

2 września 2022
Projekt bez tytułu
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka zaprasza do wzięcia udziału w II edycji „Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku”.

Celem konkursu jest zachęcenie absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych do popularyzowania tematyki z zakresu historii gospodarczej oraz zachęcenie do pogłębionego zainteresowania tą dziedziną wiedzy.

Konkurs skierowany jest do absolwentów polskich uczelni, którzy obronili pracę magisterką w 2021 roku, a tematyka ich prac dotyczy obserwacji i analiz życia gospodarczo-społecznego w ujęciu historycznym.

Oceny prac dokona Kapituła konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Wojciech Roszkowski. Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

  1. Nagroda Główna: 15 000 zł.
  2. Dwie nagrody (druga i trzecia) o łącznej wartości: 10 000 zł.
  3. Wyróżnienia (maksymalnie dwa) o łącznej wartości: 5 000 zł.

Zgłoszenia

Prace konkursowe (wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie) można przesyłać

do 1 października 2022 r.

  • w wersji papierowej – drogą pocztową, na adres:
    Departament Centrum Pieniądza, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Centrum Pieniądza NBP;
  • w wersji elektronicznej – pocztą elektroniczną na adres mailowy:
    centrumpieniadza@nbp.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Plakat_Konkurs-MGR-2022-1

 

Więcej informacji na stronie https://www.cpnbp.pl/konkurs