Kurs podstawowy NDT– Bobath w Collegium Mazovia

21 września 2022
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wraz z Jednostką Usługowo-Szkoleniową ‘The Helping Hand’ organizuje kolejną edycję kursu NDT Bobath realizowaną w Siedlcach.

Kurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA – Brighton 2018) i będzie trwał 360 godzin: wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych. Kurs podstawowy NDT-Bobath przygotowuje specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin do pracy w zespole terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, ryzykiem uszkodzenia bądź uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:
1) legitymowanie się dyplomem fizjoterapeuty, magistra rehabilitacji ruchowej, logopedy, terapeuty zajęciowego, lekarza
2) rekomendowany staż pracy z dziećmi z uszkodzeniem CUN

Przeciwwskazania:
– ciąża w każdym stadium zaawansowania
– ograniczenia w aparacie ruchu

Warunki otrzymania certyfikatu:
1) uczestnictwo w kursie (wolno opuścić 10% z 360 godzin)
2) pozytywne wyniki zaliczeń bloków programowych oraz egzaminu końcowego

Noclegi i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Termin kursu :

I część: 02-27.01.2023r. (4tyg.)
II część: 27.02-24.03.2023r. (4tyg.)

Miejsce: Collegium Mazovia (wkrótce Akademia Nauk Stosowanych Mazovia), 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161

Prowadzący:
– dr n. med. Monika Gasińska (Kraków) – Nauczyciel Wykładowca NDT-Bobath
– mgr Anna Kejikova (Ostrava) – Nauczyciel Senior Terapii Mowy NDT-Bobath
– Lea Šuc (Ljubljana, Słowenia) – Nauczyciel Senior Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
– mgr Mirosław Kuta (Głogów) – Nauczyciel Senior Fizjoterapeuta NDT-Bobath

Koszt kursu: 17000,00 złotych
Płatność:
– I wpłata: 6000,00zł (zaliczka) – do 30 września 2022 roku
– II rata: 5000,00zł – do 5 stycznia 2023 roku
– III rata: 6000,00zł – do 5 marca 2023 roku

Możliwość starania się o dofinansowanie

Rekrutacja i dodatkowe szczegóły: MIROSŁAW KUTA, tel. 502361982 (wieczorami)

Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych modułów zajęć z ważnych przyczyn losowych, prawo zmiany terminu lub miejsca szkolenia, bądź odstąpienia od współorganizacji Kursu, przy małej ilości uczestników lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Współorganizatorów. Obowiązują restrykcje związane z Covid-19.