Nabór na uczestników Olimpiady „Badania fizykalne w pielęgniarstwie”

16 maja 2022
Olimpiada PIelęgniarstwo - starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej i PZWL Wydawnictwo Lekarskie serdecznie zapraszają studentów pierwszego stopnia pielęgniarstwa, do wzięcia udziału w Olimpiadzie “Badania fizykalne w pielęgniarstwie”.

Warunki udziału w Olimpiadzie

Olimpiada o zasięgu ogólnopolskim, składa się z 3 etapów rektuacji. Drugi i trzeci etap odbędzie się stacjonarnie, w siedzibie uczelni Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Laureaci Olimpiady wyłonieni w trzecim etapie, otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz vouchery na prenumeratę czasopism medycznych.

Etap 1:

Etap pierwszy Olimpiady przeprowadza według własnych kryteriów Uczelnia, która zgłasza studenta do etapu drugiego.

Kartę zgłoszenia uczestnika do etapu drugiego Olimpiady należy przesłać do dnia 31 maja 2022 r. na adres e-mail: tandrukhiv@mazovia.edu.pl

Karta zgłoszenia uczestnika do pobrania tutaj

Etap 2:

Drugi etap Olimpiady odbędzie w dniu 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przy ul. Sokołowskiej 161 w Siedlcach, o godzinie 10.00.

Uczestnicy Olimpiady otrzymają do rozwiązania test pisemny, składający się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwa – 120 minut.

Wyniki drugiego etapu ogłaszane zostaną uczestnikom w dniu Olimpiady.

Etap 3:

Trzeci etap Olimpiady zostanie przeprowadzony, w tym samym dniu, co etap drugi.

Do tego etapu zakwalifikuje się 6 osób z największą ilością punktów. Uczestnik udziela odpowiedzi ustanej na wylosowany zestaw pytań. Zestaw zawiera 3 pytania.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem dostępnym tutaj

O wydarzeniu

Zakres Olimpiady pokrywa się ze standardem kształcenia kierunku studiów pielęgniarstwo. Organizatorzy zakładają jednak, że jej uczestnicy wykażą się inicjatywą dokształcania i umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza podstawowe wymogi.

Olimpiada ma na celu promowanie znaczenia wiedzy o badaniach fizykalnych wśród studentów pielęgniarstwa. Jej pomysł zrodził się po publikacji najnowszych badań naukowych, które wykazują ciągłą potrzebę szerzenia wiedzy w tym zakresie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.

Pani Prezes mgr Zofia Małas – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Pani Prezes mgr Alicja Szewczyk – Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Pani dr n. o zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Pani dr n. med. Małgorzata Pasek – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
Pan dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pan Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik

Techniki badań fizykalnych stosowane w pielęgniarstwie – najnowsze doniesienia naukowe

Już od 20 lat polskie pielęgniarki posiadają uprawnienia do wykonywania badań fizykalnych. W praktyce pielęgniarskiej badanie podmiotowe i przedmiotowe służy:

zidentyfikowaniu potrzeb zdrowotnych chorego,
postawieniu właściwej diagnozy pielęgniarskiej,
ustaleniu celu i odpowiednich interwencji pielęgniarskich.
Jednak badania z ostatnich lat pokazują, że istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia umiejętności wykonywania badań fizykalnych wśród pielęgniarek. Wywiad z pielęgniarkami oraz badania naukowe wykazały:

Najczęściej stosowaną techniką badań fizykalnych wśród pielęgniarek jest oglądanie. Metodę tę stosuje 57,9% pytanych, pracujących w POZ, 57,7% pielęgniarek z ZOL/ZOP/DPS, 48,3% pielęgniarek z oddziałów zabiegowych i 44,1% pielęgniarek z oddziałów zachowawczych.
Z podobną częstotliwością wykonywana jest palpacja (omacywanie). Wykorzystuje ją 47,4% pielęgniarek POZ i 50% pracujących w ZOL/ZOP/DPS.
Najrzadziej stosowane jest opukiwanie. Wskazuje na nie tylko 1,7% pielęgniarek z oddziałów zabiegowych oraz 15,4% i 10,5% zatrudnionych odpowiednio w: ZOL/ZOP/DPS oraz POZ. Pielęgniarki zatrudnione na oddziałach zachowawczych opukiwania nie wymieniły w ogóle.
Tylko 4,4-15,4% pielęgniarek wymieniła wszystkie 4 techniki badań fizykalnych.
Serdecznie zapraszamy!