„NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”

9 listopada 2023
2023_11_08_akcja_krwiodawstwo_starter_www1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia razem ze Służbą Więzienną wzorem lat ubiegłych włącza się w Ogólnopolską Akcję Honorowego Oddawania Krwi Służb Mundurowych „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.Akcja zorganizowana jest przez Straż Graniczną, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Zakład Karny w Siedlcach zaprasza do udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu zarówno przedstawicieli służb mundurowych jaki i społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 25 października i potrwa do 20 grudnia. Wydarzeniu patronuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była jedenastokrotnie. Celem akcji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W akcji chodzi również o zaakcentowanie i wzmocnienie tradycji, która wskazuje, że mundur kojarzony jest z gotowością pomocy drugiemu człowiekowi, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny. Ponadto udział w projekcie stanowi formę uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takim działaniom możliwe jest ukazanie wzorowych postaw, godnych naśladowania przy jednoczesnym niesieniu pomocy innym. Wspieranie ratowania życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi jest nieustannie potrzebne. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zawsze chętnie angażują się w różnorodne akcje pomocowe. Sami organizują wiele charytatywnych projektów i aktywnie odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Bez względu na okoliczności pozostają na służbie drugiemu człowiekowi.

Zachęcamy społeczność miasta Siedlce i regionu siedleckiego do włączenia się w akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Krew dla ratowania życia ludzkiego w ramach niniejszej akcji oddawać można do dnia 20 grudnia 2023r. w Terenowym Oddziale Nr 46 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Gospodarczej 7 w Siedlcach (rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 13:00).

Uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości! Dołącz do Nas!