Podatkowi liderzy

6 maja 2020
Konkurs_Podatkowi_Liderzy_SLIDER_MF1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 7 Edycji Konkursu ,,Podatkowi liderzy”

Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem!

Przedsiębiorcy są klientami administracji, a regulacje opracowywane w Ministerstwie Finansów tworzą rzeczywistość, w której działają. Obecnie system podatkowy dynamicznie się zmienia, reagując na potrzeby współczesnego świata. Dzięki nowym formom raportowania, administracja ma coraz więcej informacji o stanie firm i ich potrzebach. Poszukuje sposobów dialogu z przedsiębiorcami i wdraża nowe ścieżki współpracy. W wielu krajach na popularności zyskują mediacje i porozumienia zawierane między firmami a administracją, czy też monitoring horyzontalny.

Państwo wspiera gospodarkę, w tym m. in. innowacje i produkcję, poprzez narzędzia podatkowe. Jego rola wzrasta wraz z pogorszeniem sytuacji gospodarczej. Rozwiązania podatkowe pełnią istotną rolę w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna jest poprawa płynności firm, przesunięcie terminów realizacji obowiązków i czas potrzebny na reorganizację, a także przystosowanie do nowej rzeczywistości i zachowanie potencjału, który pozwala na powrót do normalnej działalności.

Dla fiskusa ważna jest wiedza o potrzebach firm. Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców? Jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach? Jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy?

Jak wziąć udział w konkursie?

Przygotuj pracę konkursową na temat „Partnerstwo biznesu z fiskusem”.

Wymagane dokumenty:

  • praca konkursowa (maks. 2 strony A4, czcionka 12)
  • karta zgłoszenia (podpisana własnoręcznie)
  • CV
  • zaświadczenie o statusie studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów

Wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowi-liderzy

Serdecznie zapraszamy:

Konkurs_Podatkowi_Liderzy_PLAKAT

 Źródło: https://www.gov.pl