Podstawowy kurs NDT-Bobath Mazovia 2020

9 grudnia 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

7 stycznia 2020 r. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa oraz JUS The Helping Hand zapraszają na kurs NDT-Bobath realizowany w Siedlcach.

Kurs będzie prowadzony w oparciu o przepisy Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA – Brighton 2018) i będzie trwał 360 godzin dydaktycznych. Wspomniane przepisy określają:

 • liczbę uczestników: 24 osoby
 • profesję uczestników: lekarze medycyny, fizjoterapeuci , terapeuci zajęciowi, logopedzi
 • zarys programu kursu:
  • podstawy Koncepcji NDT-Bobath
  • wykłady teoretyczne (neurofizjologia, neuropatologia, neuroanatomia, badania diagnostyczne)
  • zajęcia praktyczne (rozwój prawidłowy i nieprawidłowy dziecka, stymulacja, torowanie, itp.)
  • praca fizjoterapeutyczna z dziećmi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego
  • część ‘logopedyczna’ obejmująca podstawy rozwoju, tzw. ‘pre-speech’ i rozwoju mowy oraz pokazy pracy i pracę z dziećmi
  • część dotycząca terapii zajęciowej obejmująca teorię, pokazy pracy i pracę z dziećmi
  • wczesna interwencja i terapia w koncepcji NDT-wstęp do pracy z niemowlętami (z objawami zaburzeń CUN)
  • wykłady monograficzne (ortopedia, neurologia, psychologia)
  • demonstracje pracy, badania lekarskie i ocena fizjoterapeutyczna, rozwiązywanie problemów )
  • współpraca zespołu terapeutycznego, sport niepełnosprawnych w koncepcji NDT-Bobath

Kurs podstawowy NDT-Bobath przygotowuje specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin do pracy w zespole terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, ryzykiem uszkodzenia bądź uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Termin kursu:

I część: 07-31.01.2020r. (4tyg.)

II część: 02-27.03.2020r. (4tyg.)

Opiekun naukowy kursu:

 • dr hab. Marek Woźniewski – Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prowadzący (główne bloki programowe):

 • dr n. med. Monika Gasińska (Kraków) – Wykładowca NDT-Bobath
 • mgr Anna Kejikova (Prostejov, Czechy) – Instruktor terapii mowy NDT-Bobath
 • dr Lea Šuc (Ljubljana, Słowenia) – Instruktor Senior terapii zajęciowej NDT-Bobath
 • mgr Mirosław Kuta (Głogów) – Instruktor Senior fizjoterapeuta NDT-Bobath

Opieką medyczno-rehabilitacyjną w trakcie trwania kursu objęte będą dzieci z Siedlec i okolic. Wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału i skorzystaniem z konsultacji i terapii na tym kursie, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 502175625.

Spotkanie organizacyjne dotyczące szczegółowego harmonogramu odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 r. (piątek) w Collegium Mazovia w Sali nr A1-007 o godzinie 17.00.