Położnictwo w Siedlcach. Wybierz Collegium Mazovia!

28 września 2020
2015-06-29-starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Położna – zawód, powołanie, misja?

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów?

Szukasz uczelni, która spełni Twoje wymagania?

Zapraszamy na położnictwo do Collegium Mazovia!

2020_06_08_poloznictwo

Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł położnej …

Tak każda położna rozpoczyna swoją drogę zawodową. Położna to zawód sercem pisany.
Zawód położnej zajmuje centralne miejsce w opiece położniczo-ginekologicznej. Ma jasno określone prawa, obowiązki i kompetencje.

Nasz zawód ewaluował na przestrzeni wieków, aby dziś stać się samodzielnym, kompetentnym specjalistą w zakresie opieki nad kobietą w różnych etapach jej życia. Obejmujemy opieką pacjentkę już na etapie przedkoncepcyjnym, na etapie planowania rodziny. Następnie naszymi pacjentkami są pacjentki ciężarne, pacjentki podczas porodu, pacjentki podczas połogu. Swoją rolę edukatora rozpoczynamy już w 21 tygodniu ciąży i kontynuujemy do końca porodu. Obejmujemy również opieką noworodki do ukończenia 6 tygodnia życia w ramach opieki położnej środowiskowo-rodzinnej, czyli wizyty patronażowe. Naszymi pacjentkami są również pacjentki ze schorzeniami ginekologicznymi, ze schorzeniami ginekologiczno-onkologicznymi, pacjentki po zabiegach operacyjnych.

Nasza rola to rola profilaktyki, rola promocji zdrowia, pielęgnacja, diagnostyka. Położna jest obecna w życiu kobiety na każdym jej etapie.

Zawód położnej to również praca naukowa, praca dydaktyczna, udział w badaniach naukowych.

Aby uzyskać tytuł położnej należy ukończyć studia licencjackie trzyletnie uzyskując tytuł licencjata położnictwa i prawo wykonywania zawodu. Kształcić się możemy również na studiach uzupełniających dwuletnich magisterskich. Nasza droga kształcenia to również kursy, kursy specjalistyczne.
Wszystkich chętnych zapraszam na kierunek położnictwo, żeby móc doświadczyć satysfakcji z udziału w cudzie narodzin.

mgr Agnieszka Stańczuk, położna, wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

Collegium Mazovia to uczelnia praktyczna. Naszą misją jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr oraz tworzenie i transfer praktycznej wiedzy. Uczelnia na co dzień wciela w życie zasadę życzliwości, przyjaźni i partnerstwa wobec studentów.

Powierz nam swoje wykształcenie a my zaopiekujemy się Tobą.

Nie wiesz jak zacząć wymarzone studia w Collegium Mazovia? Zajrzyj do Poradnika kandydata!

2020_09_18_slajder_poradnik_jak_zaczac

Do zobaczenia w październiku!