Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wykształcenia wyższego

6 marca 2023
2023_03_06_aktywny_samorzad_program_2023_www_starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza program „Aktywny samorząd”.

Ma on na celu pomóc osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów związanych z nauką, w tym opłatę za naukę, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Nabór wniosków odbywa się w dwóch terminach: od 01.03.2023 do 31.03.2023 oraz od 10.09.2023 do 10.10.2023.

Można je składać w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW, w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach lub przez ich stronę internetową.

Program jest skierowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę na poziomie wyższym lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Plakat 2023 AS dla Studentów (2)