Relacja z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

5 listopada 2023
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 26 października 2023 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PIELĘGNIARSTWO W OBLICZU KONFLIKTÓW I KATASTROF”, która była prowadzona w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Organizatorami tego wydarzenia byli: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (Polska), Narodowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu (Ukraina), Uniwersytet MacEwan (Kanada), Ukraińskie Centrum Zasobów i Rozwoju (Kanada). Konferencja była prowadzona w formie on-line na platformie MS Teams.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania uczestników dokonali: dr Bożena Piechowicz Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia, dr Mykhailo Korda Rektor Tarnopolskiego Narodowego Medycznego Uniwersytetu im. I. Ya. Horbaczewskiego Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy, dr Elizabeth Burgess-Pinto Kierownik Katedry Zdrowia Międzynarodowego, Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu MacEwan.

Wydarzenie było podzielone na trzy sesje tematyczne.

Podczas pierwszej sesji „Skutki zdrowotne konfliktów i katastrof – wpływ na personel medyczny” zostały omówione następujące zagadnienia:

 • „Profesjonalizm polskich pielęgniarek w kontekście pandemii, konfliktów i napływu uchodźców” mgr piel. Bernarda Machniak – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
 • „Czynniki ryzyka poronienia podczas wojny na Ukrainie w praktyce pielęgniarki” Iryna Humeniuk – studentka studiów magisterskich na Wydziale Pediatrii Nr 2, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya. Horbaczewskiego, Ministerstwo Zdrowia Ukrainy,
 • „Wpływ zmiennych socjodemograficznych i poznawczych na postrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków związanych z pandemią Covid-19” dr n. o zdr. Grzegorz Józef Nowicki – mgr pielęgniarstwa, adiunkt, Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • „Pozytywne i negatywne elementy walki z gruźlicą na Ukrainie” prof. Yuriy Valetskiy – doktor nauk medycznych, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i Medycyny Ratunkowej, Wołyński Instytut Medyczny.

Druga sesja, której nazwa brzmiała „Dylematy etyczne” dotyczyła takich tematów jak:

 • „Głos pielęgniarek Ukrainy” dr n. med. Katarzyna Balabanowa – docent, magister administracji publicznej, Dyrektor Centrum Rozwoju Pielęgniarstwa Ministerstwa Zdrowia Ukrainy,
 • „Regulacja poziomu niepokoju wśród studentów pielęgniarstwa w okresie wojny” dr n. med. Svitlana Danchak – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, Narodowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya.Horbaczewskiego, Ministerstwo Zdrowia Ukrainy,
 • „Ocena zaburzeń depresyjnych, lękowych i stresu oraz ich związku ze statusem społeczno-ekonomicznym wśród studentów na kierunku pielęgniarstwo” mgr piel. Karol Czernecki – student Szkoły Doktorskiej, Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • „Organizacja pracy specjalistycznego college’u medycznego w warunkach wojennych” dr n. med. Petro Mazur – Dyrektor Krzemienieckiego Medycznego Collegium Zawodowego im. Arsena Raczyńskiego,
 • „Analiza jakościowa pracy medyków wojskowych” dr n. med. Olga Zarudna – docent, Katedra Wyższej Edukacji Pielęgniarskiej,
  Opieki Pielęgniarskiej i Immunologii Klinicznej, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. I.Ya.Horbaczewskiego, Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

Natomiast w trakcie trzeciej sesji „Pielęgniarstwo wobec migrantów, grup marginalizowanych i osób z niepełnosprawnością” można było zaznajomić się z takimi kwestiami jak:

 • „Wsparcie dla pielęgniarek i pielęgniarzy z zagranicy: budowanie mostu do kanadyjskiego certyfikatu pielęgniarskiego” – dr n. med. Christy Raymond – profesor, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa, Uniwersytet MacEwan,
 • „Wypełnienie luk w usługach i zasadach adaptacji imigrantów i starszych uchodźców przybywających do Kanady” mgr piel. Sadaf Saleem Murad – student Szkoły Doktorskiej, Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet Alberty,
 • „Sytuacje graniczne w życiu migrantów edukacyjnych – doświadczenia studentów kierunku pielęgniarstwo” dr n. hum. Anna Jeznach – adiunkt, Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia,
 • „Zastosowanie intersekcjonalności i opisu interpretacyjnego (ID) w badaniach jakościowych w kierunku zmarginalizowanej populacji” mgr piel. Sadaf Saleem Murad – student Szkoły Doktorskiej, Wydział Pielęgniarstwa, Uniwersytet Alberty,
 • „Postrzeganie i wpływ wojny na stan psychiczny pielęgniarek w obwodzie sumskim” dr n. med. Zhanna Smolova – p.o. Dyrektora Lebedynskiego Medycznego Collegium Zawodowego im. prof. M.I. Sitenko.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonała dr Bożena Piechowicz.

W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników z Polski, Ukrainy i Kanady

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pełnej relacji video:

Fotogaleria: