Relacja z Inauguracji w Filii w Otwocku

18 października 2023
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 14 października 2023 r. w Filii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Otwocku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego.

W obecności znamienitych gości, dr Bożena Piechowicz – Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia przyjęła nowych studentów do społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas: Krzysztof Szczegielniak Starosta Otwocki, Ewa Majsterek Naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, Anna Dudzińska Przewodnicząca Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Renata Witos Naczelna Pielęgniarka Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z  o.o. w restrukturyzacji.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że ta Inauguracja rozpoczyna kolejny rok działalności filii w Otwocku. Podkreśliła pozytywne przejście ocen jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w filii oraz nawiązała do działań dotyczących całej uczelni, prowadzonych projektów i planów.

Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz lokalnych, podmiotów leczniczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Następnym punktem Inauguracji było uroczyste Czepkowanie, czyli ceremonia potwierdzająca zdobycie dyplomu na studiach licencjackich. Ceremonia Czepkowania zakończyła pierwszy etap przygotowania do pełnienia roli zawodowej. Uroczystego nałożenia czepków dokonały: Pani Julia Świerżewska Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych Filii Akademii Mazovia w Otwocku oraz Pani Joanna Zegar Kierownik praktyk na kierunku pielęgniarstwo I stopnia.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku.

Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia”.

Jej Magnificencja Rektor przyznała nagrody dla pracowników Filii w Otwocku za specjalny wkład pracy w rozwój Uczelni. Wyróżnieni pracownicy:

mgr Jolanta Janowska – za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków dydaktycznych oraz aktywne działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo w Filii w Otwocku.

mgr Agnieszka Burbicka – za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków dydaktycznych oraz aktywne działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo w Filii w Otwocku.

Przyznane zostały także nagrody absolwentom Filii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia – za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką średnią ocen oraz wyróżniającą się pracę licencjacką. Nagrodzeni absolwenci to:

 • Pani Katarzyna Kołodziejek
 • Pani Marzena Możdżeńska
 • Pani Kinga Borowska
 • Pan Jacek Kościński
 • Pani Barbara Niska

Jej Magnificencja Rektor przyznała również wyróżnienia studentom Filii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia za zaangażowanie w działania promujące uczelnię oraz za aktywny udział w kole naukowym studentów pielęgniarstwa. Nagrodę otrzymali:

 • Pani Izabela Ziółek
 • Pani Aldona Pacek
 • Pani Iwona Zając – Zowczak
 • Pani Justyna Słodownik
 • Pani Joanna Jastrzębska
 • Pani Ewa Matejuk
 • Pani Kamila Michalczyk
 • Pan Kacper Wieczorek
 • Pani Natalia Adamkiewicz
 • Pani Aleksandra Karolak

Wykład Inauguracyjny pt. „Dlaczego potrzebujemy etyki” wygłosiła Pani dr Beata Witkowska Maksimczuk, Profesor Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość zakończono śpiewem „Gaudeamus Igitur”.

Galeria: