Relacja z konferencji „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania. Odpowiedzialność samorządu lokalnego.”

19 października 2023
2023_10_19_starter_konferencja_przeciwdz_
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

12 października 2023 roku w murach naszej uczelni odbyła się bezpłatna konferencja „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania. Odpowiedzialność samorządu lokalnego.” Organizatorem wydarzenia była Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie i Fundacja Instytut Nowej Kultury.

Konferencja skierowana była do władz miasta Otwock, przedstawicieli podmiotów leczniczych, do uczelni wyższych oraz mediów.

Pierwszym prelegentem na konferencji był dr n. med. Bohdan Woronowicz, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, który przedstawił społeczne konsekwencje spożywania napojów alkoholowych.

Następnie Jolanta Terlikowska, dyrektor ds. programów Fundacji Instytut Nowej Kultury zaprezentowała jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość.

Po krótkiej przerwie w dalszą część konferencji wprowadził nas Mateusz Terlikowski, dyrektor Fundacji Instytut Nowej Kultury, który mówił o współpracy samorządów lokalnych w zakresie podnoszenia jakości i skuteczności realizowanych programów profilaktyki uzależnień – porozumienia „Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka.” Pokazał on również ekonomiczne skutki używania napojów alkoholowych.

Zwieńczeniem konferencji był wykład Tomasza Igielskiego, pełnomocnika Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który dotyczył odpowiedzialności samorządu lokalnego za trzeźwość.

Po wydarzeniu uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w konferencji.

Organizatorzy konferencji składają wszystkim uczestnikom spotkania podziękowania za udział, przygotowanie interesujących prezentacji i stworzenie bardzo miłej atmosfery podczas całej konferencji. Jeszcze raz dziękujemy za obecność, merytoryczny wkład w wydarzenie i bezcenną wymianę doświadczeń.

Relacja video: