Relacja z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego

24 października 2022
2022_10_23_starter_poinauguracyjny_1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 22 października 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Przy znamienitych gościach dr Bożena Piechowicz – Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia przyjęła nowych studentów w poczet społeczności akademickiej.


Zobacz także naszą relację video:


 

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski, Komendant Miejskiej Policji w Siedlcach podinspektor Andrzej Dziewulski, władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządu, administracji, organizacji zawodowych, oświaty i biznesu.

W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że dzisiejsza Inauguracja rozpoczyna kolejny rok działalności uczelni. Jest okazją do podsumowania osiągnięć uczelni jak również na przedstawienie planów na przyszłość. Działania realizowane w poprzednim roku akademickim skupiały się przede wszystkim na kształceniu blisko tysiąca siedmiuset studentów na siedmiu kierunkach studiów, w tym trzech magisterskich.

W rozpoczynający się rok akademicki wchodzimy z nową nazwą Uczelni, która wyraźnie wskazuje na kontynuację działalności i tradycji Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Rektor dr Bożena Piechowicz wyraziła nadzieję, że Akademia Nauk Stosowanych Mazovia będzie budziła równie pozytywne skojarzenia co Collegium Mazovia. Zaznaczyła, że cała społeczność dołoży wszelkich starań, aby nasza Akademia w niedługim czasie stała się rozpoznawalnym znakiem solidnej i rzetelnej marki edukacyjnej. Rektor odniosła się także do sytuacja za naszą wschodnia granicą. Poruszona sytuacją społeczność w miarę możliwości włączyła się w pomoc obywatelom Ukrainy, szczególnie osobom, które są jej członkami.

Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Po przemówieniu nastąpił bardzo ważny moment w historii Akademii Nauk Stosowanych Mazovia – poświęcenie nowego sztandaru.

Dokonał go ks. dr Krzysztof Baryga Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach  który poprowadził zebranych w chwili refleksji oraz w modlitwie za całą społeczność. Następnie Pani Małgorzata Staręga-Ruśkowska przedstawiciel założyciela uczelni Instytutu Rozwoju Gospodarczego przekazała nowy, poświęcony sztandar na ręce Pani Rektor. Sztandar został oddany w ręce pocztu sztandarowego, który zaprezentował go wszystkim gościom, podczas odczytywania jego opisu.


Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku.

Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją Michała Hołowni.

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała Przewodnicząca Parlamentu Studentów Pani Sandra Dudek.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody, które zostały wręczone studentom, absolwentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Akademii Nauk Stosowanych Mazovia.

Wyróżnieni studenci to:
Pani Ewelina Jastrzębska – za bardzo dobre wyniki w nauce, w tym za zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy w zakresie Badań fizykalnych w pielęgniarstwie.

 

Pan Pavl Andrukhiv
Pan Youlian Zlotesku
Pan Vitalii Stefanyshyn
Pani Taisiia Kvasniuk
Pan Yan Kostiuk
Pani Marianna Lazar
Pani Mariia Buryniuk

 za zaangażowanie i aktywny udział w wolontariacie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim

na rzecz uchodźców przybyłych z Ukrainy.

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrą oceną na dyplomie wyróżnienia otrzymali następujący absolwenci:

Z Wydziału Nauk Społecznych:

Pani Ewelina Sulej
Pani Karolina Barszcz
Pani Anna Zaniewicz
Pani Sylwia Sikora

Z Wydziału Nauk Technicznych:
Pani Sylwia Karolak
Pan Jarosław Jarmuł

Z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
Pan Piotr Knapiuk

Za specjalny wkład pracy w roku akademickim 2021/2022 w rozwój Uczelni Jej Magnificencja Rektor przyznała nagrody pracownikom naukowo – dydaktycznym:

dr inż. Wojciechowi Goskowi – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i rozwój kierunku studiów budownictwo;
prof. dr hab. Czesławowi Skowronkowi – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych podczas 15 lat pracy i zaangażowanie w rozwój kierunków studiów społecznych;
mgr Tetyanie Andrukhiv – za wzorowe, wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych i za zaangażowanie w rozwój umiędzynarodowienia kształcenia;
mgr Anecie Dmowskiej – Pycce – za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach medycznych;
mgr Marcie Kudelskiej – za rozwój biblioteki i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Nagrody na wniosek mgr inż. arch. Mariusza Szabłowskiego Kanclerza Akademii przyznane zostały także pracownikom administracyjnym.

Wyróżnienia otrzymali:

Pani Małgorzata Żuk-Ciołek – za wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych oraz realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
Pani Agnieszka Tyczyńska – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w przygotowanie bazy dydaktycznej dla potrzeb realizacji kształcenia praktycznego studentów na kierunkach medycznych;
Pani Małgorzata Oleszkiewicz – za wyjątkowo sumienne kierowanie Działem Administracji i szczególne zaangażowanie w przygotowanie bazy dydaktycznej dla potrzeb realizacji praktycznego kształcenia studentów;
Pani Katarzyna Wiśniewska – za szczególne zaangażowanie w prace związane z wdrożeniem systemu eMazovia i wzorowe prowadzenie spraw studenckich;
Pani Milena Sajna – za wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych i szczególne zaangażowanie w upowszechnianie systemu eMazovia wśród nauczycieli;
Pani Justyna Sadło – za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Wykład inauguracyjny pt. ,,Organizacje międzynarodowe w dzisiejszym świecie” wygłosił Pan dr inż. Tadeusz Diem, dyplomata i polityk, Członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas. Specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wydarzenie zakończyło radosne „Gaudeamus Igitur” wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Na zakończenie XXIV Inauguracji Roku Akademickiego JM Rektor podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

 

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

Waldemar Kraska Senator RP

Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

prof. dr hab. Mirosław Minkina Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych

Beata Guzak Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ks. dr Mariusz Świder Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej