Rozpoczęliśmy kolejny podstawowy kurs NDT Bobath

2 stycznia 2023
2023_01_02_kurs_ndt_2023_gotowy
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia wraz z Jednostką Usługowo-Szkoleniową ‘The Helping Hand’ rozpoczęła kolejną edycję kursu NDT Bobath realizowaną w Siedlcach.

W dniu 2 stycznia 2023 r. po raz kolejny w murach naszej Uczelni rozpoczął się Kurs prowadzony w oparciu o przepisy Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Bobath (EBTA – Ghent 2022). Będzie on trwał 360 godzin: wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych. Kurs podstawowy NDT-Bobath przygotowuje specjalistów z różnych dziedzin do pracy w zespole terapeutycznym z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, ryzykiem uszkodzenia bądź uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Miejsce: Akademia Nauk Stosowanych Mazovia, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161

Prowadzący:
– dr n. med. Monika Gasińska (Kraków) – Nauczyciel Wykładowca NDT-Bobath
– mgr Anna Kejikova (Prostejov, Czechy) – Nauczyciel Senior Terapii Mowy NDT-Bobath
– dr Lea Šuc (Ljubljana, Słowenia) – Nauczyciel Senior Terapii Zajęciowej NDT-Bobath
– mgr Mirosław Kuta (Głogów) – Nauczyciel Senior Fizjoterapeuta NDT-Bobath

Opiekunem naukowym kursu jest prof. dr hab. Marek Woźniewski z Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wspomniane na początku przepisy określają:

– liczbę uczestników: 24 osoby
– profesję uczestników: lekarze medycyny, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi

Zarys programu kursu:

  •  podstawy Koncepcji NDT-Bobath;
  •  wykłady teoretyczne (neurofizjologia, neuropatologia, neuroanatomia, badania diagnostyczne);
  •  zajęcia praktyczne (rozwój prawidłowy i nieprawidłowy dziecka, wspomagania, itp.);
  •  praca fizjoterapeutyczna z dziećmi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego;
  • część ‘logopedyczna’ obejmująca podstawy rozwoju, tzw. ‘pre-speech’i rozwoju mowy oraz pokazy pracy i pracę z dziećmi;
  •  część dotycząca terapii zajęciowej obejmująca teorię, pokazy pracy i pracę z dziećmi;
  • wczesna interwencja i terapia w koncepcji NDT-wstęp do pracy z niemowlętami (z objawami zaburzeń CUN);
  • wykłady monograficzne (ortopedia, neurologia, psychologia);
  • demonstracje pracy, badania lekarskie i ocena fizjoterapeutyczna, rozwiązywanie problemów );
  • współpraca zespołu terapeutycznego, sport niepełnosprawnych w koncepcji NDT- Bobath.

Opieką medyczno-rehabilitacyjną w trakcie trwania kursu, objęte będą dzieci z Siedlec i okolic.

Poniżej kilka ujęć z oficjalnego rozpoczęcia: