Studenci budownictwa Collegium Mazovia w wakacje nie próżnują!

26 sierpnia 2021
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Już po raz drugi odbył się 5 – dniowy wyjazd studyjny dla studentów kierunku budownictwo w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”.

W ramach wyjazdu studenci odwiedzili między innymi Browar Gdański – prestiżową inwestycję realizowaną na terenie dawnego browaru w historycznej części Gdańska Wrzeszcza.

Browar Gdański – to nowe osiedle mieszkaniowe, które rośnie na terenie dawnego browaru w znanej i urokliwej dzielnicy Wrzeszcz. Browar znajdował się w najpiękniejszej, historycznej części dzielnicy, a jego historia sięga XVI wieku. Duża część zabudowań, jakie stoją na sześciohektarowym terenie dawnego browaru – to obiekty z przełomu XIX i XX wieku, wpisane do rejestru zabytków. To w nich urządzono część mieszkań.

Studentom udało się zobaczyć w zabytkowym zespole budynków: piwnice słodowni i leżakowni, warzelnię, szalet, magazyn zbożowy, stajnię, piwnice „wodne”, hale obciągu piwa, piwa butelkowego i przeładunku, maszynownię, willę dyrektora, magazyn i suszarnię słodu, bednarnię, transformatornię i budynek dyrekcyjny.

Kolejnym etapem wyjazdu było spotkanie z architektem krajobrazu, na którym uczestnicy zgłębili zagadnienia projektowania i nadzoru parku na przykładzie skwerów w Gdańsku Oruni na ul. Związkowej i ul. Gościnnej.

Na terenach, o których mowa, przed wojną znajdował się cmentarz ewangelicki pw. Świętego Jerzego. Nekropolię dzieliła na dwie części linia kolejowa – starsza część znajdowała się przy ul. Gościnnej, nowsza – przy ul. Związkowej. Cmentarz został zlikwidowany w 1957 r. Obecnie o istnieniu przedwojennej nekropolii przypomina tablica umieszczona na terenie przy ul. Gościnnej. Teren zajmowany dawniej przez cmentarz, obecnie jest porośnięty przez zieleń i pozostaje tylko częściowo zagospodarowany. We wschodniej części urządzono plac zabaw, plac do gry w koszykówkę, siłownię. Tutaj też zachowały się okazałe drzewa, które wskazują na układ dawnych alei cmentarnych. W projekcie zaproponowano wytyczenie kolejnych alejek i wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów, wysianie trawy.

Ostatniego dnia pobytu studenci odwiedzili teren budowy Portu Czystej Energii. To nazwa nowoczesnej, ekologicznej spalarni śmieci, która powstaje w Gdańsku Szadółkach.

Ta stalowa konstrukcja składa się z sześciu słupów głównych o wysokości 13,6 m oraz dwóch niższych o wysokości 5 m – całość jest połączona ze sobą belkami. Na tak przygotowanej konstrukcji zostanie zamontowany wcześniej już dostarczony ruszt, na którym odbywać się będzie proces spalania. Pozostałe elementy – części konstrukcji przeznaczonej pod kocioł – będą montowane pod koniec lata. Konstrukcja główna wynosi aż 420 ton!

Spalarnia to jeden z elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Trafią do niej wyłącznie odpady, które nie nadają się do recyklingu i nie mogą być poddane kompostowaniu. Produktem spalania będzie energia elektryczna i cieplna. Port Czystej Energii rocznie przekształci 160 tys. ton odpadów z terenu Gdańska i 34 sąsiednich gmin.

Zakład został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi BAT (Best Available Technology), które zapewniają stosowanie najlepszych technologicznych rozwiązań na świecie. Gdański Port Czystej Energii będzie pod względem wydajności średnią tego typu instalacją w skali kraju. Zakład ma zostać oddany do eksploatacji pod koniec 2023 roku.

W związku z tym, że studenci nie samymi studiami żyją, w wolnym czasie udało się im zwiedzić: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku gdzie na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w którym oferta ekspozycyjna, prezentuje bogate i piękne dzieje oręża polskiego na morzu.

Pobyt w Trójmieście nie mógłby odbyć się bez tradycyjnego wejścia na Molo w Sopocie, zwiedzania Skweru Kościuszki i portu w Gdyni, Klifu Orłowskiego i molo oraz wejścia do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Kolejna trzecia i ostatnia grupa studentów budownictwa wyruszy na wyjazd studyjny już we wrześniu.

Wyjazd studyjny odbywa się w ramach projektu: „Zintegrowany program Collegium Mazovia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. III Oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2018_10_19_zestawienie_znakow1