Jak pokonać polskie drogi?

Grafika: Zuzanna Szabłowska

Koncepcja: Urszula Paczuska