Studiuj kierunki medyczne!

22 lipca 2022
2022_07_22_system_zachet_starter
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Zapraszamy do studiowania pielęgniarstwa i położnictwa w Collegium Mazovia.

Studenci oraz absolwenci tych kierunków będą mogli skorzystać ze wsparcia przewidzianego w ramach „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na braki kadrowe w polskim systemie ochrony zdrowia. Program dotyczy studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem studiów pomostowych.

Możliwe formy wsparcia:

  • stypendia dla osób podejmujących studia w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 3 lat (po spełnieniu kryteriów),
  • mentoring dla absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo polegający na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki przez okres 12. miesięcy

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” – całość dostępna tutaj