Świat nauki pożegnał Profesora M. Alanię

20 maja 2020
2020_05_20_wspomnenie1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W wieku 85 lat odszedł Wybitny Uczony, znakomity Nauczyciel, dla wielu Przyjaciel.
Profesor zw. dr hab. Michael Alania urodził się 30.04.1935 r. w Chobi w Gruzji. Ukończył Państwowy Uniwersytet w Tbilisi oraz Uniwersytet w Sankt Petersburgu. Ponad 30 lat przepracował w Instytucie Geofizyki Gruzińskiej Akademii Nauk w Tbilisi. W tym też roku rozpoczął współpracę naukową z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach.

W 1993 r. z przyczyn politycznych opuścił Swoją Pierwszą Ojczyznę, Gruzję i przyjechał do nowej Ojczyzny, Polski, pracując w Siedlcach do 2018 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Profesor Michael Alania stworzył własną grupę naukowo-badawczą, nadając tym samym nowy impuls badaniom naukowym. W tym czasie wypromował czterech doktorów fizyki i kilkudziesięciu magistrów.

Razem ze ŚP. dr Leszkiem Gadomskim, Rektorem Collegium Mazovia, współorganizował międzynarodową konferencję naukową Computer Algebra System in Teaching and Research CASTR – projekt naukowy o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Michael Alania wniósł znaczny wkład w badania z dziedziny fizyki promieniowania kosmicznego będąc autorem kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w cenionych czasopismach naukowych oraz aktywnie uczestnicząc w konferencjach międzynarodowych. O docenieniu w środowisku naukowym Pana Profesora Ałani świadczy fakt, że od 2004 był członkiem prestiżowej Europejskiej Akademii Nauk. Był cenionym wykładowcą, oddanym studentom i swojej pracy całym sercem.

Profesorze, świat nauki poniósł ogromną stratę!