Uczelnia podpisała porozumienie z ZUS

28 sierpnia 2015
Porozumienie_ZuS_Mazovia_2
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa nawiązała współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach.

25 sierpnia 2015 roku Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Oddziałem ZUS w Siedlcach. Jednym z celów współpracy jest  doskonalenie procesu kształcenia, podnoszenie jego jakości oraz popularyzacja wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Na mocy niniejszego porozumienia Collegium Mazovia zobowiązała się w szczególności do:

 1. Udzielania merytorycznego wsparcia ZUS, w ramach posiadanych przez Collegium Mazovia możliwości i środków.
 2. Udziału w konsultacjach.
 3. Udzielania pomocy ZUS:
  a) w organizacji spotkań informacyjnych, promocyjnych i szkoleń;
  b) w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki;
  c) organizacyjnej i dydaktycznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ZUS.

W ramach współpracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się do:

 1. Współdziałania w organizowanych przez Collegium Mazovia przedsięwzięciach, konferencjach naukowych oraz seminariach.
 2. Opiniowania, przedłożonych przez Collegium Mazovia, projektów programów studiów i innych form kształcenia.
 3. Udzielania wsparcia Collegium Mazovia w pozyskiwaniu środków finansowych na organizację wspólnych przedsięwzięć.

ZUS umożliwi również odbywanie przez studentów Collegium Mazovia praktyk zawodowych w jednostkach organizacyjnych Zakładu.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień zawartych w porozumieniu są Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej oraz Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz ZUS w Siedlcach.

W imieniu instytucji swoje podpisy złożyli dr Bożena Piechowicz – rektor Collegium Mazovia oraz Kazimierz Sujka – dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach.