Uroczyste Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa

20 listopada 2023
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa. Centrum umożliwi studentom zdobywanie praktycznych umiejętności w symulowanych warunkach klinicznych, wykorzystując specjalistyczne fantomy i symulatory.

Uroczystość rozpoczęła się od serdecznego przywitania zgromadzonych gości przez dr Bożenę Piechowicz, Rektora Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Następnie odbyło się symboliczne Czepkowanie, podczas którego dr Patrycja Soszyńska-Zielińska nałożyła czepki z czerwonym paskiem, symbolem położnej, przedstawicielom absolwentów położnictwa. Pani Bernarda Machniak i Pani Grażyna Mikołajczuk przypięły emblematy położnicze.

W dalszej części programu odbyło się uroczyste przyrzeczenie absolwentów pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. n. med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, po którym wszyscy zebrani zaśpiewali Hymn pielęgniarek i położnych. Pani Karolina Wielgórska, przedstawicielka absolwentów, wygłosiła swoje wystąpienie, a następnie głos zabrali goście honorowi, Pani Bernarda Machniak i Pani Grażyna Mikołajczuk, reprezentujące Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.

W trakcie wydarzenia odbył się również interesujący wykład pt. „Nowotwory ginekologiczne w ciąży”, przedstawiony przez Panią prof. dr hab. Wiesławę Bednarek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kolejne prezentacje dotyczyły roli położnej w systemie ochrony zdrowia oraz symulacji medycznych w kształceniu położnych, prowadzone przez dr hab. n. med. Ewę Dmoch-Gajzlerską i dr n. o zdr. Patrycję Soszyńską-Zielińską.

Na zakończenie, dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Sylwia Tokarska, podsumowała projekt, przedstawiając efekty w formie prezentacji oraz filmu. Uroczystość zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi przez dr Bożenę Piechowicz, dr n. o zdr. Beatę Danecką, Panią Bernardę Machniak i Panią Grażynę Mikołajczuk. Wszyscy zebrani mieli okazję zwiedzić nowoczesne pomieszczenia Centrum Symulacji Medycznej dla Położnictwa.