Wyjazd w ramach programu Erasmus+ do Riga Medical College of the University of Latvia

24 sierpnia 2023
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Nasi nauczyciele akademiccy, Pani dr Agnieszka Michalska oraz Pan dr Leszek Zakrzewski, w dniach 7.08–11.08.2023 r. uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiej Uczelni w Łotwie – Riga Medical College of the University of Latvia.

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem kształcenia w zakresie zawodów medycznych, nawiązanie kontaktów z uczelnią w Rydze, wymiana doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji projektów (np. praktyki studenckie, BIP) oraz wspólnych badań naukowych. Wymiana międzynarodowa stanowi ważną platformę do rozwoju naukowego, zawodowego, wymiany doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk.

Podczas wizyty, nasi nauczyciele spotkali się z koordynatorką programu Erasmus+ Sanitą Puncule oraz władzami uczelni reprezentowanymi przez Wicerektor ds. kształcenia Sarmite Villere.

Pani dr Agnieszka Michalska oraz Pan dr Leszek Zakrzewski z zadowoleniem wspominają swój pobyt w Rydze i zachęcają do udziału w programie Erasmus+ wszystkich nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych oraz studentów. Udział w takim projekcie to nie tylko szansa na rozwój zawodowy i osobisty, ale także możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz poznania kultury innych krajów.
Galeria: