X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

18 listopada 2022
2022_11_18_starter_konferencja
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Dnia 17 listopada 2022 r. odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Rozwój rachunkowości, audytu i podatków w warunkach innowacyjnej transformacji systemów społeczno-gospodarczych” 

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był:

 • Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny (CNTU) (Kropivnytskyi, Ukraina)

Współorganizatorem był:

 • Związek Małych, Średnich i Prywatnych Przedsiębiorstw Ukrainy (Kijów, Ukraina)

Na konferencji omówiono następujące zagadnienia:

 • problemy innowacyjnej transformacji systemów społeczno-gospodarczych;
 • polityka w zakresie rachunkowości, podatków i audytu jako narzędzie regulacji rozwoju społeczno-gospodarczego
 • opodatkowanie działalności gospodarczej i nowoczesne systemy zarządzania podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • współczesne imperatywy rozwoju teorii, metodologii i organizacji rachunkowości w warunkach funkcjonowania gospodarki informacyjnej
 • transformacja roli i zadań audytu państwowego, niezależnego i wewnętrznego w warunkach pogłębiających się procesów globalizacyjnych i przemian innowacyjnych
 • wsparcie informacyjne i analityczne oraz nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu systemami społeczno-gospodarczymi
 • ekspertyza ekonomiczna i działalność biegłych sądowych w systemie kontroli państwowej

 Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Wyłonione prezentacje wygłosili m. in. przedstawiciele naszej Uczelni

 • dr Tomasz Nawrocki, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Katedra Ekonomii i Zarządzania pt. ,,Czynniki wpływające na samorządową gospodarkę finansową.”
 • mgr Małgorzata Krawiecka, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Główny Księgowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. ,,Działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma gospodarki pozabudżetowej przeznaczona na ściśle określone cele.”

Pozostałe prezentacje wygłosiły osoby reprezentujące różnego rodzaju uczelnie oraz podmioty gospodarcze w tym:

 • Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (EEATA) (Ryga, Łotwa)
 • Ogólnoukraińska organizacja publiczna „Ukraińskie Stowarzyszenie Doskonałości i Jakości” (Kijów, Ukraina)
 • Akademia Ekonomiczna (Wyższa Szkoła Gospodarki) (Bydgoszcz, Polska)
 • Uniwersytet ISMA (Ryga, Łotwa)
 • Uniwersytet Biznesu w Baku (Baku, Azerbejdżan)
 • Gruziński Uniwersytet Techniczny (Tbilisi, Gruzja)
 • Shota Rustaveli Batumi State University (Batumi, Gruzja)Батумський учбовий університет навігації (м. Батумі, Грузія)
 • Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych (Batumi, Gruzja)
 • Gruzińska Akademia Biznesu (Tbilisi, Gruzja)
 • Gruzińska Akademia Nauk Biznesowych (Tbilisi, Gruzja)
 • Międzynarodowe Centrum Nauki, Edukacji i Szkoleń (Tallin, Estonia)
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana (Kijów, Ukraina)
 • Biuro Wschodniego Urzędu Państwowej Służby Kontroli w obwodzie kirowohradzkim (Kropywnyćkyj, Ukraina)
 • Kirowohrad Centrum Ekspertów Kryminalistycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy (Kropywnyćkyj, Ukraina)

Każda sesja prezentacyjna kończyła się serią pytań uczestników do poszczególnych wystąpień.

Organizatorzy podczas konferencji wielokrotnie przekazywali podziękowania wszystkim Polakom za okazywaną Ukrainie pomoc, solidarność oraz wsparcie pomagające przetrwać niełatwe chwile. Wystarczy wspomnieć, że konferencja odbywała się pomiędzy dwoma alarmami bombowymi…

 

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym i interesującym wydarzeniu. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę i wspólne przedsięwzięcia.