XX INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

9 października 2018
2018_10_08_starter_poinauguracyjny1
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W sobotę 6 października 2018 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbyła się XX inauguracja roku akademickiego.

Przy komplecie znamienitych gości dr Bożena Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia przyjęła nowych studentów  w poczet społeczności akademickiej.

Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas m. in.: Jego Ekscelencja ks. bp dr Kazimierz Gurda Biskup Diecezji Siedleckiej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Anna Sochacka, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski,  władze zaprzyjaźnionych uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządu, administracji, organizacji zawodowych, oświaty i biznesu. W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz zaznaczyła, że dzisiejsza Inauguracja rozpoczyna XX rok działalności uczelni. Jubileusz jest okazją do podsumowania osiągnięć uczelni jak również na przedstawienie planów na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła położnictwu, nowemu kierunkowi studiów licencjackich oraz programowi Erasmus+. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie funduszy z UE na nowy program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów na kierunku położnictwo. Dr Bożena Piechowicz zapowiedziała uruchomienie w nowym roku akademickim Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych oraz rozpoczęcie nowego projektu, opartego o środki unijne, Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju. Podkreśliła znaczenie kształcenia ustawicznego, rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Przemówienie zostało zakończone podziękowaniami skierowanymi do władz państwowych i lokalnych, środowiska biznesu oraz instytucji i organizacji społeczno-gospodarczych. Rektor podziękowała też całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w działania służące rozwojowi Uczelni.

Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Rozpoczęło ją uroczyste ślubowanie, później nastąpiło wręczenie aktów immatrykulacyjnych, a na koniec studenci symbolicznym dotknięciem rektorskiego berła zostali przyjęci w poczet akademickiej braci. Immatrykulację zakończył hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach pod dyrekcją Michała Hołowni.

Wiele ciepłych słów do świeżo upieczonych studentów skierowała przedstawicielka Parlamentu Studenckiego Krystyna Motsak.

Tradycją uroczystości inauguracyjnej są odznaczenia i nagrody. W tym roku na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa przez 30 lat pracy, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek oraz prof. dr hab. Czesław Skowronek. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, na podstawie jego upoważnienia medal wręczył Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski.

Nagrody i wyróżnienia zostały również wręczone studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia.

Nagrody Rektora otrzymali:

Wydział Nauk Stosowanych:

 • Dr Tomasz Nawrocki – za szczególne zaangażowanie w organizację konkursu „I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”,
 • Dr inż. Wiesława Banachewicz – za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną i rozwój kierunku studiów budownictwo,
 • Mgr inż. Elżbieta Próchenko – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów na kierunku budownictwo,
 • Dr Janina Potiopa – za wzorowe i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków dydaktycznych.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • Dr n. med. Ewa Czeczelewska – za szczególne zaangażowanie w rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • Dr n. o zdr. Patrycja Soszyńska Zielińska – za szczególne zaangażowanie w rozwój kształcenia na kierunku położnictwo,
 • Mgr Anna Januszewska – za szczególne zaangażowanie w realizację kształcenia praktycznego studentów na kierunku fizjoterapia,
 • Mgr Aneta Dmowska Pycka – za szczególne zaangażowanie w prace na rzecz oceny jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także studentom i absolwentom uczelni, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w działalność na rzecz uczelni. Wyróżnienia za zaangażowanie m.in. w realizację projektów edukacyjnych, działalność w kołach naukowych, Parlamencie Studenckim otrzymali:

 • Alicja Chróściel
 • Przemysław Gontarz
 • Dominika Oknińska
 • Sylwia Młynarz
 • Joanna Jastrzębska
 • Aldona Gójska
 • Sylwia Dąbrowska
 • Emilia Błońska
 • Iwona Mazurek
 • Robert Bąkowski
 • Michał Kucharski

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały także pracownikom administracyjnym uczelni. Wręczył je mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski Kanclerz Collegium Mazovia.

Nagrody otrzymali:

 • Milena Sajna – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w prace na rzecz pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo,
 • Karolina Urban – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w realizację programu Erasmus+,
 • Małgorzata Oleszkiewicz – za wzorowe wypełnianie obowiązków i szczególne zaangażowanie w realizację Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych,
 • Tokarska Sylwia – za wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, szczególne zaangażowanie w rozwój Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
 • Grażyna Bednarczyk – za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków służbowych.

Wykład inauguracyjny pt. „Miasto – wartość niedoceniana” wygłosił Pan Marek Ignacy Bryx, profesor w Szkole Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Wydarzenie zakończyło radosne Gaudeamus Igitur wykonane przez artystów z Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Nadesłane i wręczone życzenia i gratulacje:

Fotoreportaż z uroczystości Sylwia Tarkowska