Zakończyły się eliminacje do I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

10 stycznia 2018
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ponad 287 uczniów szkół ponadpodstawowych z dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego przystąpiło do eliminacji szkolnych w I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

I etap I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia mamy już za sobą. W środę, 10 stycznia uczniowie 12 szkół ponadpodstawowych naszego regionu przystąpili do eliminacji szkolnych.
W swoich szkołach, pod okiem szkolnych komisji konkursowych, odpowiadali na 30 pytań testowych zawartych w quizie szkolnym oraz rozwiązywali przygotowane zadania.

Ogłoszenie listy uczestników fazy projektowej Konkursu – etapu ćwierćfinałowego (II etapu), poznamy po 17 stycznia 2018r., po otrzymaniu protokołów od szkolnych komisji konkursowych.
Informacje o zadaniach czekających na uczestników kolejnej fazy Konkursu, zostaną opublikowane na naszej stronie oraz zostaną przekazane pocztą tradycyjną na ręce dyrektorów szkół.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, publikujemy klucz rozwiązań do zadań z pierwszego etapu.

Zobacz także:

I Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – informacje o konkursie.