Zmiana nazwy domeny

7 grudnia 2022
2022_12_02_zmiana_adresu_365
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W związku ze zmianą nazwy Uczelni i rozwojem platform Microsoft 365 zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy domeny z nią powiązanej  (w tym Teams).

W nocy z dnia 12 na 13 grudnia 2022r. dla wszystkich kont zostaną zmienione dotychczasowe nazwy użytkowników w taki sposób, że ciąg „poczta.cm” zostanie zastąpiony ciągiem „365.mazovia.edu.pl”.

Nowa forma logowania do systemu będzie odbywać się wg. następującego schematu:

Studenci przyjęci przed rokiem akademickim 2022/2023:

  • inicjały + numer albumu + @ + 365.mazovia.edu.pl Np. Jan Kowalski, numer albumu 12345 – jk12345@365.mazovia.edu.pl

Studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku w roku akademickim 2022/2023 :

  • numer albumu + @ + 365.mazovia.edu.pl Np. Jan Kowalski, numer albumu 12345 – 12345@365.mazovia.edu.pl

Nauczyciele:

  • inicjał imienia + nazwisko+ @ + 365.mazovia.edu.pl Np. Jan Kowalski – jkowalski@365.mazovia.edu.pl

W tej chwili, mogą już Państwo używać adresów email powiązanych z domeną 365.mazovia.edu.pl

Nową nazwą użytkownika należy posługiwać się przy logowaniu do aplikacji z grupy  Microsoft 365 np. MS Teams, Outlook na komputerach, smartfonach, tabletach.

Adres pocztowy w domenie poczta.cm pozostanie aktywny do końca pierwszego kwartału 2023 roku.

Przypominiamy:

Każdy student i wykładowca posiada automatycznie założone konto na platformie Microsoft 365 dostępne pod adresem:

https://www.office.com/

Usługa Microsoft 365 obejmuje m.in. programy Word, Excel, PowerPoint, Pocztę elektroniczną Outlook, oraz program Microsoft Teams
(służący do realizacji zajęć online),

  • Logowanie odbywa się bezpośrednio poprzez uczelniany adres e-mail w domenie @365.mazovia.edu.pl
  • Hasło dotychczas używane pozostaje bez zmian

W razie trudności prosimy o kontakt z Działem Informatyki:

  • telefon: 25 633 30 32 wew. 75
  • email: informatycy@mazovia.edu.pl

Zobacz także: