Ruszają kolejne specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

7 lutego 2017
2017_02_07_stater_med
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia informuje o uruchomieniu kształcenia na specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych.

Jako pierwsze zaplanowaliśmy kształcenie na specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 17 lutego br. o godz. 15:00. Zainteresowane uczestnictwem pielęgniarki i pielęgniarzy prosimy o bezzwłoczne złożenie kompletu dokumentów tj.:

wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji wraz z załącznikami

- zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 2 – letniego stażu pracy w wykonywanym zawodzie

oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Kształcenia podyplomowego

Jednocześnie informujemy, że w marcu br. planujemy uruchomienie specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa:

anestezjologicznego i intensywnej opieki,

rodzinnego,

pediatrycznego,

ginekologiczno – położniczego dla położnych.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą i wymaganiami kwalifikacyjnymi, jakie musi spełnić kandydat przystępujący do specjalizacji.

Osoby zainteresowane ukończeniem specjalizacji w danej dziedzinie, a nieposiadające wymaganych kursów specjalistycznych, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia pod numerami telefonów 25 633 30 32 wew. 63 lub 44  Dla tych osób Centrum uruchomi kształcenie na wymaganych kursach przed rozpoczęciem specjalizacji.

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór na pozostałe specjalizacje znajdujące się w ofercie Centrum. Kształcenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty szkoleniowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia. Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych zapewnia wysoki poziom świadczonych usług edukacyjnych. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki zdawalności egzaminu państwowego przez naszych uczestników, które wynoszą 100%.