Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – jesteśmy po!

12 marca 2021
2021_03_11_starter_pomoc_szkolenie1_pochyle_biale
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

W dniu 6 marca 2021 r. pracownicy Collegium Mazovia wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej,prowadzonego na uczelnianych fantomach przez Panią Małgorzatę Mielczarek – ratownika medycznego.

Program szkolenia zawierał przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy. Był podzielony na część teoretyczną oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne. Przed pracownikami jeszcze test sprawdzający wiedzę. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy.

 

2021_03_11_SCREEN_2

 

Ramowy program szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej składał się następujących zagadnień:

 1. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 4. Wezwanie pomocy.
 5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Pozycja boczna bezpieczna.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
 7. Omdlenia, atak serca, padaczka, wstrząs.
 8. Zakrztuszenia, zadławienia, podtopienia.
 9. Użycie AED.
 10. Krwotoki, rany i oparzenia.
 11. Urazy kostno – stawowe.
 12. Użądlenia, zatrucia.
 13. Wyposażenie apteczki.

W szkoleniu zostały wykorzystane specjalistyczne fantomy będące wyposażeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej działającego w uczelni od 2019 roku.

Dziękujemy niezawodnej Pani Małgorzacie Mielczarek, naszej wykładowczyni.

Galeria: