DLACZEGO WATRO STUDIOWAĆ BUDOWNICTWO?

1 września 2017
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Czy w dzisiejszych czasach watro studiować budownictwo?

Budownictwo jest w grupie czterech cieszących się największą popularnością kierunków studiów technicznych. Rynek pracy zmienia się bardzo szybko, a ten konkretny zawód jest i zawsze będzie potrzebny…

Jak Pani myśli – czy ukończenie tego kierunku daje możliwość szybkiego znalezienia pracy?

Ukończenie budownictwa na Collegium Mazovia gwarantuje szybkie zatrudnienie w zawodzie na umowę o pracę oraz stabilizację zawodową.

Jakie cechy powinien posiadać potencjalny student na tym kierunku?

W pracy inżynierów kończących te studia przydają się zainteresowania techniczne, umiejętności kierownicze, dokładność oraz rozwinięta wyobraźnia przestrzenna. Znajomość języków obcych niezbędna jest do korzystania z obcojęzycznych instrukcji obsługi maszyn oraz otwiera możliwość pracy za granicą.

Nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także w trakcie studiów zyskują prawo do samodzielnego wykonywania zawodu – np. w branży projektowej czy też w nadzorowaniu i prowadzeniu robót budowlanych. Część z tych osób zakłada później własne specjalistyczne firmy.

Jak wygląda nauka na Collegium Mazovia?

Świetnie wyposażone sale wykładowe, pracownie i laboratoria to klucz do sukcesu każdego studenta, który podczas zajęć zgłębiają tajniki wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznej. Collegium Mazovia wprowadziła program studiów praktycznych. W ofercie można znaleźć ciekawe wyjazdy studyjne oraz pokazy naukowe różnych firm branżowych. Wyspecjalizowana kadra dokłada wszelkich starań, aby swoją wiedzę przekazać w kompetentny i ciekawy sposób. Nasz wydział to drugi dom!

Jak w dwóch zdaniach zachęciłaby Pani przyszłych kandydatów do uzyskania tytułu inżyniera na Collegium Mazovia?

Studiuj budownictwo. To zawód z przyszłością!

2017_09_01_zdjecie_pani_elamgr inż. Elżbieta Próchenko

Wykładowca Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przedmiotów, takich jak: materiały budowlane, podstawy budownictwa, mechanika budowli, mechanika gruntów. Kierownik praktyk nauk technicznych. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną, jako autor zadań oraz autor podstaw programowych. Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.