„Erasmusi” w Collegium Mazovia

18 lutego 2019
Businessman hand putting money coin stack growing business.
 Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Od stycznia br. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa gości studentów kierunku pielęgniarstwo z Riga Medical College of the University of Latvia, którzy odbywają dwumiesięczne praktyki w ramach programu Erasmus+.

W pierwszych dniach ich pobytu odbyło się spotkanie z dr Bożeną Piechowicz – Rektor Collegium Mazovia, mgr inż. Karoliną Urban – Koordynatorem Erasmus+ oraz Panią Tetianą Andrukhiv – pracownikiem Uczelni. Podczas rozmowy studenci poznali szerzej ofertę Collegium Mazovia oraz jej historię. Rozmowa pozwoliła także uzupełnić informacje na temat Uczelni partnerskiej. Był to czas do wymiany poglądów na temat systemu edukacji na Łotwie i w Polsce, w szczególności na kierunku pielęgniarstwo, porównania polskiej i łotewskiej służby zdrowia oraz omówienia założeń programu Erasmus+. Na koniec wizyty studenci zapoznali się z bazą dydaktyczną Collegium Mazovia. W ramach integracji studenci z Rygi i Siedlec mieli okazję do poznania się i wymiany doświadczeń podczas gry w kręgle.

Dnia 3 lutego br. zostało zorganizowane spotkanie dla studentów kierunków medycznych Collegium Mazovia. Erasmusi z Rygi zaprezentowali Riga Medical College of the University of Latvia, Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa przedstawiło swoją działalność, a Koordynator Erasmus+ omówiła możliwości Programu Erasmus+. Była to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat instytucji partnerskiej, poznania działalności studentów Collegium Mazovia oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z pobytem na stypendium.

Ponadto w dniach 9 – 10 lutego studenci z Rygi wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W programie wizyty był m.in. spacer po Starym Mieście, zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz wstęp do Centrum Nauki Kopernik.

Życzymy naszym gościom owocnych praktyk, a studentów i pracowników Uczelni zachęcamy do skorzystania z oferty Programu Erasmus+.

Karolina Urban
Koordynator Erasmus+

Galeria: